Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister

Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister En undersøgelse og evaluering af forskellige stiudformningers sikkerhedsmæssige effekt. Vejdirektoratet 1994.