Vejledning i manuelle trafiktællinger

Vejledning i manuelle trafiktællingerTrafikstatistikafdelingen, Rapport 24, Vejdirektoratet 1995