Skadestueregistrering via skadestuen

Skadestueregistrering via skadestuen Ribe Amt har gennemført et pilotprojekt på Sydvestjysk Sygehus vedrørende registrering af personskader i forbindelse med færdselsuheld. Projektet, der blev igangsat i år 2000, udløb med udgangen af 2003.