Persontransport og bæredygtighed

Persontransport og bæredygtighed Notat om danskernes transportadfærd. Danmarks TransportForskning 2002.