Mere Trafiksikkerhed på vejene

Mere Trafiksikkerhed på vejene Transport- og Energiministeriet har netop udsendt en ny handlingsplan. I udspillet – Mere trafiksikkerhed på vejene – kan der læses mere om hvilke indsatser og aktiviteter inden for Transport- og Energiministeriets område, som vil medvirke til at forbedre trafiksikkerheden. Herunder nævnes en ny national cykelstrategi, som forventes udarbejdet i løbet af 2006.