Horsens har fået en Cykelpolitik

Horsens har fået en Cykelpolitik “Flere på cykel” er et mål, som Horsens Kommune i de kommende år vil arbejde hen imod. Horsens har fået en cykelpolitik, der bl.a. medfører etablering af et cykelmelderkorps, der løbende skal rapportere om driftsproblemer på cykelarealerne.