Evaluering af Odense Cykelby

Evaluering af Odense Cykelby
Odense Cykelby sluttede som projekt i 2002. Evalueringen af det omfattende projekt lå klar i juni 2004. Resultaterne var flotte. Bl.a. cyklede odenseanerne 35 mio. nye cykelture i projektperioden fra 1999-2002.