Cykelruter i 4 byer

Cykelruter i 4 byer Efter opfordring fra Dansk Cyklist Forbund reserverede daværende trafikminister Arne Melchior
10 mill. kr. på finansloven for 1984 til forsøg med cykelruter i byer. Dette statstilskud til
Helsingør, Herning, Odense og Århus udgjorde ca. 50% af de samlede udgifter til ruterne. Vejdirektoratet, Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltninger, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, Institut for Veje, Trafik og Byplan, DTH – Oktober 1987.