Fra dør til dør – med cykel, tog og bus

HÆFTE: Fra dør til dør – med cykel, tog og bus [.pdf]
Pointer, erfaringer og idéer.

Hæftet er udgivet af Dansk Cyklist Forbund, HT og DSB S-tog, 1998.

Redaktør: Paul Metelmann

Redaktionsgruppen bestod af: Anne Pilegaard, Niels Gerner Larsen,
Carina Botoft, Sofie Nielsen, Thomas Krag,
Erik Kjærgaard, Lene Jensby og Niels Jensen