Første større undersøgelse af ældre fodgængere og cyklisters adfærd

Første større undersøgelse af ældre fodgængere og cyklisters adfærd Brede fortove uden forhindringer, synlige fodgængerfelter, jævn belægning og god belysning. Det er nogle de ting, der står på de ældre trafikanters ønskeliste.