SpiCycles

EU-projektet SpiCycles har udviklet et værktøj til kortlægning og benchmarking af byer og kommuners indsats til fremme af cykeltrafik. Værktøjet er gratis og tilgængeligt for alle byer og kommuner på nettet. Det er enkelt at bruge og giver mulighed for at kigge helhedsorienteret på kommunens indsats på cykelområdet.

Over alt i verden er der i øjeblikket fokus på cyklisme som middel til at reducere CO2-udledningen, begrænse trængsel, fremme sundhed og bevægelse samt at sikre borgerne livskvalitet i byerne.

I EU-regi er der flere projekter, der arbejder med at fremme cykeltrafik. Et af dem er et Intelligent Energy Europe STEER-projekt kaldet SpiCycles. Formålet med projektet er at demonstrere, at andelen af cyklister kan øges gennem en strategisk og helhedsorienteret tilgang. Partnerne i projektet er Barcelona, Berlin, Bukarest, Gøteborg, Ploiesti og Rom.

Udover at arbejde med at fremme cykeltrafik lokalt har de også udviklet et internetbaseret værktøj, som byer og kommuner gratis kan anvende til at kortlægge deres indsats i forhold til fremme af cykeltrafik.

Værktøjet
Værktøjet indeholder 2 spørgeskemaer – et ”General characteristics”-skema med ca. 10 overordnede spørgsmål og et kortlægningsskema med 30 spørgsmål fordelt på 6 overordnede kategorier:

1. Preperation
2. Planning
3. Implementation
4. Monotoring & evaluation
5. Bicycle Policy
6. Bicycle Promotion

Når man har indtastet data for kommunen, får kommunen en score – bronze, sølv, guld eller platin. Man får både en score for hver af de 6 kategorier og en samlet score. Scoren kan man derefter sammenligne med de øvrige kommuners score.

Resultatet kan bruges som et simpelt ”cykelregnskab”, der i forvaltningen kan bruges til at prioritere indsatsområder, sætte mål og evaluere. I en bearbejdet form kan resultaterne også formidles til politikere og borgere. Hvis mange danske kommuner benytter værktøjet, giver det mulighed for national benchmarking og et overordnet billede af status i Cykeldanmark.

Det skal dog naturligvis bemærkes, at der er tale om et selvevalueringsskema, og at det naturligvis indebærer en mulighed for at byer og kommuner ”pynter” på resultaterne. Men da det i sidste ende er kommunen selv, der bliver snydt for muligheden for at få et reelt billede af situationen, er det en usikkerhed, man må leve med ved et gratis værktøj.

Prøv værktøjet på: http://spicycles.velo.info/

Af Marianne Weinreich, Mobilitets- og kommunikationskonsulent, Veksø