500 mio. kroner til fremme af cyklismen i Danmark

Regeringen fremlagde for nyligt sit bud på en samlet plan for dansk transportpolitik frem til 2020. Der er tale om en omfattende reform, der sikrer massive investeringer i infrastrukturen og sætter markant ind overfor transportens miljøudfordringer. Regeringen vil arbejde for et samfund, der hænger sammen miljømæssigt og trafikalt. Trængslen skal ned, mobiliteten skal op, og transportsektoren skal i langt højere grad bidrage til et bedre miljø og mindre CO2. Til fremme af cyklismen i Danmark er der afsat samlet 500 mio. kroner frem til 2014.

Bedre vilkår for cykler
Det skal være nemmere og mere sikkert at være cyklist i Danmark. Regeringen vil støtte sammenhængende kommunale cykelprojekter, der bidrager til at aflaste vejnettet og reducere CO2-udledningen og miljøbelastningen.

Cyklisme nedsætter CO2-udledningen, forbedrer fremkommeligheden og gavner folkesundheden. Og Regeringen vil derfor tage initiativer, der skal være med til at sikre, at cyklen i de kommende år får en større betydning i det samlede transportbillede.

For at sikre, at Danmark bevarer sin position som et af verdens bedste cykellande, vil regeringen frem til 2014 afsætte en samlet pulje på 500 mio. kr. til en styrkelse af cyklismen i Danmark.

Cykelpendling finder hovedsageligt sted på de kommunale veje, og regeringen vil derfor med puljen på 500 mio. kr. medfinansiere sammenhængende, kommunale cykelprojekter, der kan være med til at afhjælpe trængsel på såvel det statslige som den kommunale cykelinfrastruktur og reducere CO2-udledningen gennem mere cykelpendling.

Muligheden for statslig medfinansiering skaber grundlag for investeringer for et beløb, der samlet set er højere end de 500 mio. kr., som staten afsætter. Målet er en samlet indsats på over 1 mia. kr.

Regeringen vil samtidigt gøre det lettere at kombinere den kollektive trafik med cyklismen, således at cyklen kan bruges til og fra stationen eller på anden vis. Dette skal bl.a. ske ved at etablere bedre cykelparkeringsfaciliteter ved stationerne og ved at gøre stationerne mere tilgængelige for cyklister.

Regeringen vil desuden styrke cykelturisme og cyklens rolle i fritidsaktiviteter for hele famillien. Dette skal bl.a. gøres ved at skabe nem adgang til et sammenhængende og velfungerende cykelstinet.

Af konkrete tiltag til styrkelse af cyklismen er bl.a. nævnt:

  • Bedre cykelpendlerruter og cykel-hurtig-ruter i og omkring de større byer
  • Støtte til sammenhængende kommunale cykelprojekter
  • Bedre Parkér og Rejs faciliteter for cykler
  • Styrkelse af fritids- og turistcyklismen

Yderligere information omkring statens investeringer i en bæredygtig transport kan ses på Transport og Energi Ministeriets hjemmeside på www.trm.dk-