I Mexico City har de en plan

I Mexico City er det kun 1% af indbyggerne som har en cykel – og dem som har en cykel bruger den primært rekreativt. Som rigtig mange andre steder i verden vil man gerne øge andelen af bæredygtig trafik og i den forbindelse fik både Odense og København besøg af en delegation fra Mexico – bestående af ministre, embedsmænd, studerende og NGO´ere.

Turen gik fra Paris over London til København og med besøg i Odense hvor cykelbyen skulle opleves på cykel. I Mexico skal man de næste 4 år bygge 400 km cykelsti, og som den største udfordring også få folk til at bruge cykelstierne. Særligt det sidste var der fra gruppens side stor fokus på – for i en by med kaotisk biltrafik og ingen tradition for at cykle er det ikke så lidt af en udfordring.

Kl. 14,00 stod vi klar med 20 cykler og 20 kolde kildevand under en brændende odenseansk sommersol. Efter en ultra kort introduktion til Cykelbyen og tog vi alle ud på cykelturen som var det egentlige formål med besøget i Odense.

Hvad fik gæsterne med hjem?

  • At cykling er for alle, børn, voksne og ældre
  • At cykling ikke er lavstatus – odenseanerne bruger cyklen fordi det er rart, hurtigt og så forbindes det at cykel med frihed
  • At kommunen vedligeholder ældres mobilitet ved f.eks. at udlåne trehjulede cykler til voksne med gangbesvær
  • At cykling er svært, når man ikke er opfostret med en cykel
  • At cykelinfrastruktur også kan være kvalitet

Figur 1: Cykling i Mexico City kan være forbundet med en vis sikkerhedsrisiko!

Hvad spurgte de om?

  • Hvorfra ved folk at cykling er sundt, hvordan fortæller I det?
  • Har I cykelskoler for voksne?

Hvordan gik cykelturen?
Det kan være svært at være mexicansk gæst i Odense – specielt når værterne udelukkende har booket højrehåndscykler! Værterne lagde ud i et alt for ambitiøst tempo (med cykeltrailer!!) – 3 styrt og 300 m fremme gjorde vi første stop – og fik – efter et par minutter også samlet truppen! Senere på turen havde værterne arrangeret et lille oplæg hvortil der blev serveret kølige kildevand og udskåret frugt på sølvfade.

Besøget var både dejligt og givtigt. Sjældent har Cykelbyen haft besøg af så sammensat en gruppe: Dem som sidder på pengene, dem som tager beslutningerne og dem som påvirker beslutningstagerne – de idealistiske – de miljørigtige – de kloge – dem skal undervise og dem som får undervisning og endelig dem som skal informere!

Figur 2: Masser af vand og frugt skulle der til for at holde mexicanerne igang

Turen blev lidt længere end beregnet – for der var meget stor spørgelyst – og meget lidt lyst til at turen skulle slutte. Efter 3 intense timer tog Cykelbyen afsked med 20 trætte mexicanere.

Vi ønsker vores mexicanske gæster held og lykke og håber de fik lidt indput til realiseringen af deres store og ambitiøse projekt.

Endelig er det ikke helt skidt med et besøg fra fjerne verdenshjørner hvor vi får et indblik i deres problemer og udfordringer – specielt når Odense i 2010 skal til Shanghai og lære kineserne at cykle.

Af Connie Juel Clausen
Trafikplanlægger
E-mail: cjc@odense.dk

Odense Kommune
By- og Kulturforvaltningen
Natur, Miljø og Trafik
Odense Slot
Nørregade 36-38
Postboks 740
5100 Odense C