Cyklister indånder renere luft!

Hollandsk undersøgelse påviser, at mængden af sundhedsskadelige mikropartikler er højere i bilerne end på cyklen. Knallerten og lastbilerne er blandt de største forureningssyndere og flere byer er allerede på vej med tiltag til forbedring af luftkvalitetetn i byerne.

Trods luftforurening – er det sundere at cykle i trafikken, end at sidde i en bil. Mængden af partikler i luften er nemlig større inde i bilerne end på cykelstien. Så selvom den fysisk aktive cyklist indånder mere luft end bilisten, er koncentrationen af mikropartikler mindre for cyklisten.

Sundhedsgevinsten ved at cykle, overskygger langt de skader som det kan skabe at indånde den forurenede luft, lyder det samtidigt beroligende i artiklen.

Det påviser en undersøgelse, foretaget af Gerad Hoek fra Utrecht Universitet som er præsenteret i medlemsbladet for den hollandske cyklistorganisation, Fietzersbond.

Vil man, som cyklist, gøre mere for at undgå sundhedsskadelige partikler, gælder det om at køre uden om det mest trafikerede steder og tidspunkter, og især holde sig langt fra knallerters og lastbilers udstødning. Faktisk er knallerten en veritabel mikropartikelkanon, der udstøder flere sundhedsskadelige partikler end selv gamle lastbiler.

Flere storbyer på vej med forbedringer på luftforureningen
Folketinget vedtog i 2006 en ændring af lov om miljøbeskyttelse – vedr. partikelfiltre på køretøjer i kommunalt fastlagte miljøzoner. Loven, der trådte i kraft den 1. januar 2007, giver København, Frederiksberg, Århus, Ålborg og Odense kommuner mulighed for at indføre en miljøzone for tunge køretøjer.

Formålet med en miljøzoneordning er, at begrænse partikelforureningen i tættere byområder. Forureningen med partikler indebærer en betydelig sundhedsrisiko. Ordningen omfatter forbud mod kørsel i et afgrænset område for dieselkøretøjer over 3,5 tons, som ikke opfylder bestemte udledningskrav, herunder eventuelt har monteret partikelfilter.

Miljøstyrelsen forventer, at indførelse af miljøzoner i alle fem byer vil indebære 15-20 færre for tidlige dødsfald om året. Hertil kommer sparede sygedage, færre hospitalsindlæggelser, færre astmaanfald m.v.

Københavns og Frederiksberg Kommune har i juni 2007 besluttet at gennemføre miljøzone med virkning fra 1. september 2008.

Ålborg kommune gennemfører en miljøzone med virkning fra den 1. februar 2009, mens Århus og Odense Kommune endnu ikke endeligt har vedtaget en eventuel ikrafttræden.

Kilder:
Michiel Slütter : ‘Brommers zijn ultrafijn stofkanonnen’. Vogel Vrie Fietser no. 2. 2008, Fietsersbond, Utrecht

Ole Herten et al.: Skær 30 procent af forureningen. Cyklister nr 3. 2007, Dansk Cyklist Forbund, København.

www.miljozone.dk