Cykelruter fra Nordkap til Malta

Danmark var det første land i Europa, som etablerede et officielt nationalt afmærket cykelrutenet. Det skete i 1993, men siden har ideen bredt sig over Europa, og vi er på flere områder blevet overhalet indenom af flere lande, så som Tyskland, Østrig og Schweiz. Øst- og Sydeuropa er også godt i gang med planlægning og anlæg af cykelruter, og et cyklistkort til at guide europacyklister er netop udkommet.

EuroVelo
For mere end 10 år siden opstod ideen med at etablere et overordnet europæisk cykelrutenet. Først var det ikke meget mere end nogle streger på et kort. I 1997 kom der mere skub i planerne og EU-midler blev tilført. ECF, det europæiske cyklistforbund, Sustrans (UK) og De Frie Fugle udviklede projektet gennem disse år. Nu har ECF overtaget EuroVelo. Hele rutenettet er på 66.175 km, hvoraf ca. 2/3 allerede er etableret med national skiltning. Se mere på www.EuroVelo.com

Der er også udviklet en afmærkning eller rettere et logo, som for hver EuroVelo rute kan benyttes sammen med den nationale afmærkning – såfremt det pågældende lands vejregler tillader dette. Herved vil man kunne opnå en kontinuitet i afmærkningen over landegrænser. Imidlertid vil det jo tage nogle dage for en cyklist at komme gennem hvert land, og der er således tid til at vænne sig til en lidt afvigende afmærkning. Oplysninger om den unikke europæiske sammenhæng kan derfor også gives via informationstavler undervejs. Dette er tilfældet med EuroVelo 12, North Sea Cycle Route, der er gennemført i sin helhed ved hjælp af EU midler (Interreg. II C) og godt samarbejde mellem regionerne rundt om Nordsøen – se nærmere www.northsea-cycle.com. Denne rute er i øvrigt optaget i Guinness rekordbog som verdens længste afmærkede cykelrute (5.932 km). Se Figur 1.

Cyklistkort for hele Europa
En europæisk cykelrute på 5-7000 km bruges selvfølgelig mest lokalt, og det er netop også en af kriterierne for ruterne, at de skal forbinde større byer og gå gennem bycentrene. Men der er også en øget interesse for at foretage længere rejser på cykel fra land til land. Derfor udgiver ECF nu i samarbejde med det tyske forlag Galli Verlag, et kort over hele rutenettet henvendt til brugerne. Kortet er i skala 1:4.000.000, men der vises ved ikoner på ruterne, hvordan de er afmærkede i de enkelte lande. Således kan man få et overblik over, hvor ruterne er klar til brug, og teoretisk set cykle efter kortet. På bagsiden er der en beskrivelse af hver af de 12 ruter til inspiration. Teksten er på tysk og engelsk. Kortet kan købes for 50 kr. via www.dcf.dk eller www.cykelsafari.dk

Cykelruten København – Berlin
Cykelruten mellem de 2 kulturbyer blev lanceret af turistorganisationerne i 2001 med udgivelse af en gratis kortbrochure og åbning af hjemmesiden www.bike-berlincopenhagen.com

Da turistorganisationerne gennem 2-3 år skød penge i markedsføring af ruten var den endelige skiltning heraf i Danmark ikke faldet på plads, og da dette var tilfældet havde man ikke flere penge til markedsføringen. Endelig savnes et samarbejde mellem DSB og DB, således at man kan tage cyklen med toget tilbage. DSB har lige åbnet ny hurtig togforbindelse til Berlin – men uden cykelmedtagning. Planlægningen af cykelruter og udviklingen af cykelturismen i Danmark mangler stadig i overraskende grad en koordineret indsats.

Ruten er ellers meget smuk og har også været brugt meget. Man følger den østlige kyst af Sjælland forbi Stevns Klint, og runder også Møn og Bogø og fortsætter så langs den smukke østkyst på Falster med de maleriske bøgetræer på stranden. Via Nykøbing Falster når man ned til landets sydligste punkt, Gedser. Denne strækning er 255 km. Dernæst krydses Østersøen med de gamle Storebæltsfærger. I Tyskland tilføjes ca. 380 km i Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg med naturskønne sø- og skovområder samt landsbyer med østeuropæisk stemning. Hvis man så fortsætter sydpå efter Berlin vil man på et tidspunkt nå til Malta!

Kan man cykle på Malta?
Da jeg for et par år siden spurgte det lokale cyklistforbund om mulighederne for at cykle på Malta, var svaret, at det kunne man godt, men kun søndag morgen mellem 7 og 9, mens bilisterne sov! Bilejerskabet er faktisk meget stort, næsten det dobbelte af Danmark – og så er der venstrekørsel! Nu har jeg prøvet at cykle øen rundt og måtte tage både fredag, lørdag og søndag i brug. Ved at finde nogle snedige stier, små veje og benytte nogle cykelstier, lykkedes det at få en fin cykeltur ud af det og få samlet materiale til at kortlægge et fremtidigt net af nationale cykelruter.

Det har været spændende at lære disse sydhavsøer at kende gennem et stort projektet, som vi har udført for Malta´s Trafikministerium, delvis betalt af EU-midler (Interreg. III B). Landet havde i forvejen lagt op til, at der skulle gøres noget for at ændre på de trafikale forhold. Ved hovedstaden Valletta er der således indført road pricing og ”Park and ride” samt faktisk også ”Park and bike” system. Endvidere er der bygget flere cykelstier. Disse hænger dog ikke sammen, men det er et af projektets formål at skabe et sammenhængende rutesystem. Se Figur 2 med eksempel på cykelsti og mindre vej på Malta.

Konklusionen på projektet er et forslag om at etablere en national cykelrute rundt på Malta (102 km). Ligeledes planlægges en national cykelrute rundt på den noget fredeligere ø, Gozo (47 km). Her kan man i højere grad benytte eksisterende småveje, som dog mange steder trænger til fornyelse af asfalten. Man kan cykle ud til Calypso Cave – som også omtales i ”Pirates of the Caribian”. Det er et fascinerende udsigtssted ovenfor en rød sandstrand indrammet af klipper. Man kan så slutte turen på Gleneagles Bar i havnebyen Mgarr. Det er her øens sjoveste indbygger mødes og fortæller røverhistorier, mens bartenderen ”Mr. Why Not” står for beværtningen. Navnet har han tilegnet sig fordi har 1. og 2. gang man tilbyder ham en drink siger nej, men 3. gang siger han …..ja netop.

Cykelturismen er allerede så småt i gang på Gozo, hvor man godt kan cykle rundt i dag uden problemer. Med lidt forsigtighed kan man også godt cykle på Malta, bl.a. ud fra Dansk Folkeferies fremragende center på nordøen, nær havnen, hvorfra der sejles til Gozo. På begge øer er der opsat cykelstativer. Der er dog sjældent cykler parkeret her, men stativerne står som symbol på en fremtidig udvikling af cykelmulighederne på de 2 sydhavsøer.

Endvidere udarbejdede vi i samarbejde med en italiensk konsulent, en teknisk manual til brug i hele Middelhavsområdet. Heri indgår bl.a. en række værktøjer, som kan bruges til sikring af mindre veje, som indgår i cykelrutenettet. Dette var et emne, som blev genstand for en del diskussion, da man var bange for at bruge landlige småveje som dele af cykelrutenettet. Her blev hentet nogle eksempler hjem fra Mallorca, hvor der i de senere år er etableret mange cykelruter ad eksisterende veje.

Teknisk manual for cykelruter i Middelhavsområdet og Feasibility Study for Malta findes som pdf-filer på: www.friefugle.dk > projekter.

Af civilingeniør Jens Erik Larsen
De Frie Fugle
Mail: je@friefugle.dk