Små uopmærksomheder i trafikken fører til cykelulykker

Hensynsløse fartdjævle og spritbilister er ikke alene om at skabe ulykker i trafikken. Det kan også være “helt almindelige trafikanter” i alle aldre, der laver banale fejl. Sådan lyder en af konklusionerne, når Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) udsender sin femte temarapport – Krydsulykker mellem cykler og biler.

Rapporten rummer resultatet af kommissionens dybdeanalyse af 30 ulykker mellem cyklister og bilister i kryds med vigepligtsregulering (kryds uden lyssignal) samt kommissionens anbefalinger til, hvordan lignende ulykker kan forebygges.

Det er et gennemgående træk ved ulykkerne, at de ofte er et resultat af uheldige trafikvaner, som i situationen næppe har kunnet opfattes som risikabel eller hensynsløs adfærd. I en typisk ulykke har den ene trafikant sjusket med orienteringen i en situation med vigepligt, mens den anden trafikant for sent har opdaget, at modparten ikke ville holde tilbage.

På denne baggrund anbefaler kommissionen bl.a., at der gennemføres kampagner, som skal få både bilister og cyklister til at give sig bedre tid, når de skal orientere sig i forbindelse med en vigepligt. Ofte vil det indebære, at man skal køre langsommere frem mod vigelinjen.

Transportminister Carina Christensen udtaler om rapporten:

Der er ingen “nemme” løsninger på de problemer, som Havarikommissionen påpeger. Jeg har derfor bedt Vejdirektoratet om at følge op på kommissionens rapport og komme med et oplæg til, hvordan vi kan inkorporere anbefalingerne i det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde.

Som trafikanter mener de fleste af os jo, at vi har helt styr på det, når vi færdes i trafikken. At det altid er de andre, der opfører sig forkert. Med den nye HVU-rapport kan vi se, at det ikke altid er naboens fartgale søn eller spritbilisten, der er skyld i ulykkerne. Det er i høj grad også “helt almindelige trafikanter” som du og jeg.

HVU-rapporten viser, at selv små uopmærksomheder fra både bilister og cyklister kan have fatale følger. Derfor er vi nødt til at kigge på os selv og blive bedre til de helt grundlæggende færdselsregler om at orientere sig korrekt og være tydelige omkring vores hensigter, når vi færdes i trafikken.

Det er vigtigt, at alle berørte organisationer vil arbejde sammen om at løfte opgaven. Det er godt at se, at Vejdirektoratet, Ældre Sagen, FDM, Dansk Cyklistforbund og Rådet for Større Færdselssikkerhed allerede i dag har indledt en dialog om løsninger til at forebygge krydsulykker mellem cykler og biler.

I næsten halvdelen af de undersøgte ulykker var cyklisten over 65 år gammel, og især blandt de dræbte cyklister var der mange ældre personer. Derfor sætter HVU nu særlig fokus på ældre cyklisters problemer i trafikken. Det handler både om, at de ældre kan lære nogle mere sikre trafikvaner og om at bilister skal lære at følge færdselsloven og vise større hensyn over for ældre medtrafikanter. Noget tyder i øvrigt på, at bilisters hastighedsovertrædelser er et større problem for ældre cyklister end for andre. I 4 ud af 5 tilfælde, hvor en bilists hastighedsoverskridelse var en faktor i et uheld, var modparten en ældre cyklist.

Også vejmyndighederne (Vejdirektoratet og kommunerne) vil kunne bidrage til at forbedre cyklisternes sikkerhed i kryds. Det kan ske ved at sikre, at krydsudformningen altid er mindst muligt kompliceret. Mere “enkle” kryds betyder, at man som trafikant ikke bringes i tvivl om, i hvilken retning man skal orientere sig. Samtidig vil “enkle” kryds få trafikanter med vigepligt til at føle det naturligt at køre ind i krydset med lav hastighed – hvis ikke man vælger at standse ved vigelinjen.

På baggrund af Havarikommissionens anbefalinger er FDM, Dansk Cyklistforbund, Rådet for Større Færdselssikkerhed, Ældre Sagen og Vejdirektoratet nu gået i dialog om, hvordan man bedst muligt forebygger krydsulykker mellem biler og cykler.

“Der er klart behov for øget fokus på trafikanternes små fejl og forseelser i trafikken. HVU har allerede givet nogle bud på, hvor der kan sættes ind. Det kan både være kampagner, uddannelse, ombygninger af kryds og videreudvikling af biler, cykler og cykeludstyr, og vi vil nu drøfte, hvordan vi sammen og hver især, kan bidrage,” lyder det i en fælles udtalelse fra de fem parter.

Rapporten kan downloades fra HVU’s hjemmeside: www.hvu.dk

Yderligere oplysninger om rapporten:
Formand Sven Krarup Nielsen, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, tlf.: 72 44 33 02 / 40 20 33 52, e-mail: skn@vd.dk