London giver baghjul til alle andre cykelbyer

Londons borgmester har netop lanceret den mest ambitiøse plan nogensinde for at fremme cyklismen i byens historie.

500 milioner brittiske pund – eller godt 5 milliarder kroner – vil Ken Livingstone, Londons borgmester, investere i “transformationen” af London til en cyklist- og fodgængervenlig by over de næste 10 år.

Pakken af tiltag i den nye ambitiøse plan skal blandt andet bidrage til at realisere et nyt netværk af sikre, hurtige og overskuelige rutter for cyklister og fodgængere. En pakke, der forventes radikalt at ændre borgernes nuværende transportadfærd.

Planen indeholder blandt andet indkøb af 6.000 nye bycykler, som skal placeres på de centrale pladser for den kollektive trafik. Målet er, at cyklerne skal etableres indenfor en indbyrdes gangradius af blot 300 meter.

Disse tiltag, som blandt andet vil sikre cyklisterne en højere prioritet i tætbyens trafik, vil bidrage væsentligt til at tackle nogle af de klima udfordringer landet står overfor. Målet er, at hver tiende cyklist i London dagligt skal transportere sig ved hjælp af cykel. Alene dette vil reducere udledningen af CO med 1.6 mio. tons årligt. 2

Følgende projekter er på tegnebrættet over de næste 10 år i London:

Et bycykel program i London etableret med inspiration fra systemet i Paris. Systemet omfatter 6.000 nye cykler som stilles til rådighed for byens borgere og turister. Information om nye cykelruter i byen ved bycyklerne skal guide cyklisterne rundt på spændende ture i midtyen.

12 nye radiale højklassede stiruter for pendlere, der skal sikre en hurtig, nem og sikker rute mellem bopæl og arbejdsplads.

Etablering af en række Cykelzoner med 20 km/h hastighedsgrænse omkring indkøbsgader og skoler, hvor cyklister har forkørselsret og hastigheden for biler nedsættes til 30 km/t, og klart afmærkede ruter mellem lokale centre og parker,

Bedre skiltning af afstandene i London, for at få folk til at transportere sig på cykel eller til fods på de kortere ture fremfor at tage “tuben”.

200 “Guldgader” som skal forbinde bydelenes skoler, institutioner, butikker og stationer, med forbedrede fortorve og andre fodgængervenlige faciliteter.

Cykelpakken ligger i forlængelse af de allerede vedtagne initiativer, fx. cykelparkering ved stationer, grønne cykelruter og udbygningen af cykelstisystemer i London og skal udføres af Londons borroghs, i samarbejde med Transport for London og fodgænger- cyklist- og sundhedsorganisationer.