Cykelleg for alvor

Dansk Cyklist Forbund er snart klar med en bog om cykellege. Børn skal nemlig helst lære at lege på cyklen, mens de er små. Så bliver de bedre og mere sikre cyklister som voksne.

Så snart børn er motiverede for det, skal de have mulighed for at lege på og med cykler. Og cykeltræning skal være sjovt. Det er hovedpointen i den nye bog Cykelleg, som Dansk Cyklist Forbund udgiver til foråret.

Cykeltræning behøver ikke at være noget med kosteskaft og forpustede forældre eller støttehjul.

Der findes efterhånden mange forskellige former for løbecykler – dvs. cykler uden pedaler – som kan håndteres af børn helt ned til 2 års alderen. Mange børn synes, det er sjovt at drøne af sted på sådan en lille cykel. For dem er det en stor sejr og en fed oplevelse at kunne bevæge sig på et redskab ved egen hjælp.

Der er mange grunde til at børn skal lege cykellege:

  • Fysisk leg og bevægelse fremmer børnenes udvikling
  • Leg på cykel udvikler de nødvendige cykelrutiner
  • Trafikvaner grundlægges allerede i barndommen
  • Cykeltrafikken er på landsplan faldende med negative konsekvenser for miljø, sundhed og trængsel

Leg, krop og sanser
Kroppen og sanserne er barnets indgang til verden. Nysgerrighed og leg er barnets måde at lære sig selv og sin omverden at kende. Alle lege, der sætter gang i kroppen, styrker hele barnets udvikling. Derfor skal vi opmuntre børn til at lege og bevæge sig på alle mulige måder.

Rutine giver sikkerhed
Det er vigtigt at lege på cyklen, fordi børn lærer bedst, når de har det sjovt. Og fordi barnet lærer at mestre cyklen langt bedre end ved en cykeltræning, der kun retter sig mod at lære at cykle.

Cykelleg styrker børnenes manøvredygtighed, reaktionsevne, kropsfornemmelse og balancefunktion. Barnet stimulerer timingen i sine bevægemønstre. Samtidigt skærpes sanserne og orienteringsevnen samt rum- og retningsfornemmelsen, fordi bevægelserne foregår i et højt tempo og på et redskab, der bevæger sig. Det hele skal foregå samtidig, og det er yderligere med til at udvikle barnets sanseapparat og dets evner til at gøre flere ting ad gangen. Det gør dem til sikre cyklister.

Trafikvaner og cykelkultur
Det bærende element i cykelkulturen er, at alle børn lærer at cykle, og at de faktisk dagligt bruger cyklen. Det har hidtil været sådan, at de allerfleste børn af hver årgang har lært at cykle, inden de kom i skole eller i løbet af de første skoleår. Og de, der har haft muligheden, har cyklet til og fra skole stort set hver dag.

For alle disse årgange udgør cyklen også en reel valgmulighed i voksenlivet. De har en konkret erfaring og en lang række positive oplevelser at bygge på. Derfor er der mange, der stadig cykler som voksne, selv om de har mulighed for at vælge bil eller offentlig transport.

Omvendt ved vi, at hvis man ikke har cyklet som barn, vælger man ikke cyklen som voksen.

Cykeltrafikken i fald
Ifølge Sundhedsstyrelsen er andelen af børn, der cykler til skole, faldet med 30 % inden for de seneste 15 år. Antallet af børn, der køres i bil til og fra skole er steget med næsten 200 % på alle alderstrin i løbet af de seneste 30 år.

Årsagerne til den udvikling er farlige skoleveje, børnenes manglende cykelrutine og forældrenes bekymring. Det er tilsyneladende en selvforstærkende proces. Og man kan frygte, at faldet fortsætter i forlængelse af kommunesammenlægninger, nedlagte skoler, større skole oplande og længere skoleveje.

Fremtid uden cykler?
Jo flere årgange af skolebørn, som ikke cykler dagligt, des vanskeligere bliver det på længere sigt at opretholde den danske cykelkultur. Derfor må vi spørge os selv, om vi kan forestille os en fremtid uden cykler?

Konsekvenserne bliver mange:

Trængselsproblemerne i byerne vil blive uoverskuelige. Miljøet vil blive mere belastet, og CO2-udslippet fra transportsektoren vil stige. Folkesundheden vil blive forringet, da mange får deres væsentligste motion af den daglige cykeltur.

Cykelleg for alvor
Når Dansk Cyklist Forbund nu udgiver en lille bog om cykellege, er det ikke kun for sjov. Det er også for at bidrage til èt af flere nødvendige skridt, for at vende udviklingen.

Hvis vi skal fastholde og videreudvikle vores cykelkultur, er det nu, der skal rustes op over hele linjen med cykellege, skolecykling, pendling til og fra arbejde og fritidscykling. Det skal være let og sikkert at cykle. Første skridt er Cykelleg. Brug den!

Yderligere oplysninger om bogen kan fås ved henvendelse til:

Dansk Cyklist Forbund
Projektleder Erik Bølling-Ladegaard
Mail: ebl@dcf.dk
Telefon: 3332 3121