Rundkørsler og cyklistsikkerhed

Rundkørsler er populære. Meget populære. Både i det åbne land og i byer etableres i disse år rundkørsler i stort tal. Og med god grund: Etablering af en rundkørsel får antallet af uheld med biler til at falde. Det samme gælder desværre ikke uheld med cyklister – antallet af uheld med cyklister falder nemlig ikke, når et vigepligtskryds bygges om til en rundkørsel.

Danmarks Transport Forskning har undersøgt cyklisters og bilisters adfærd i rundkørslerne, har interviewet cyklisterne selv og set på cyklistuheldene rent statistisk. Den klareste sammenhæng i de statistiske modeller var mellem rundkørslens kurveradius, som er et mål for hvor hurtigt bilisterne kan køre gennem rundkørslen, og antallet af cyklistuheld. Jo hurtigere bilisterne kan køre gennem rundkørslen, desto flere cyklistuheld. Desuden var der klare sammenhænge mellem antallet af biler og antallet af cyklister på den ene side og antallet af cyklistuheld på den anden.

Interviewene viste, at cyklisterne selv har en god fornemmelse for de farlige situationer i rundkørslerne. Statistisk set er de situationer, der fører flest uheld med sig, vigepligtsuheld. Det vil sige uheld, hvor bilisten, enten på vej ud af eller på vej ind i rundkørslen, ikke overholder sin vigepligt og dermed rammer en cyklist, der cirkulerer i rundkørslen.

Interviewundersøgelsen afslørede også, at en lille del af cyklisterne mente, at det var cyklisterne og ikke bilisterne, der havde vigepligt, når bilister ville ind eller ud af rundkørslen. Dette er ikke noget problem, så længe de pågældende cyklister kører på cykel, men sætter de sig ind i en bil, er det problematisk.

Betydningen af cykelstier i rundkørsler er også undersøgt, men der kunne ikke påvises nogen statistisk sammenhæng mellem eksistensen af en cykelsti og antallet af cyklistuheld. Cyklisterne selv mente i interviewundersøgelsen, at rundkørsler med cykelsti var mere sikre end rundkørsler uden cykelsti.

Sammenhængen mellem cykelsti og cyklistsikkerhed har været søgt i flere danske studier i tidens løb, men heller ikke her er der fundet nogen entydig sammenhæng.

Rapporten ”Cyklistsikkerhed i rundkørsler” (Rapport 4, 2007) er udarbejdet af seniorforsker Tove Hels og forsker Mette Møller. Rapporten kan findes på Danmarks Transport Forsknings hjemmeside: www.dtf.dk

Trykte eksemplarer kan rekvireres hos Danmarks TransportForskning.

For yderligere information kontaktes:

Seniorforsker Tove Hels, tlf. 45 25 65 00, ths@dtf.dk