Ny inspirationsbog omkring gode cykeltiltag i de Baltiske lande

16 europæiske byer deltager i netværket “Baltic Sea Cycling”. Netværket arbejder med at udvikle strategier til fremme af mere miljøvenlige transportformer. Programmet for perioden 2004-2007 har været fokuseret på fremme af cykling som transportform og resultatet foreligger nu som en inspirationsbog med mange gode eksempler på cykelfremmende tiltag.

Lidt om netværket
Baltic Sea Cycling er et netværk med medlemmer bestående af en række kommuner og organisationer fra Tyskland, Letland, Litauen, Polen og Sverige.

Netværkets hovedformål er, at sikre inspiration til udvikling af bæredygtige og attraktive bymiljøer i de respektive lande. Den Baltiske region har de seneste år oplevet en markant stigning i biltrafikken med deraf følgende trængselsproblemer og øget luftforurening – og en oplagt løsning på problemerne skal bl.a. findes gennem en udbredelse af cyklen som transportmiddel.

Netværket har modtaget støtte fra EU´s rammeprogram Interreg IIIB, som omfatter støtte til de Baltiske lande.

Cykling i de baltiske lande
Cykling i det Baltiske klima kan være en kold og barsk affære – en cykel beskytter ikke mod regn, kulde eller vind og det stiller bl.a. store krav til cyklistens påklædning. Desværre er dette faktum den altafgørende årsag til at mange fravælger cyklen som transportmiddel i de baltiske lande. Den nye inspirationsbog fra netværket skal imidlertid medvirke til at vende denne udvikling.

En lang række fokusområder
Inspirationsbogen fokuserer på en lang række virkemidler til at fremme cyklismen og herunder er der især lagt vægt på promovering af cyklisme som en livsstil. Derudover indeholder bogen en gennemgang og en række specifikke anbefalinger til forskellige temaer – herunder;

  • Pendling
  • Cykling til skole og herunder transport af børn
  • fritidscykling
  • Cykelruter og skiltning
  • Cyklens samspil med den kollektive trafik
  • Cykelpolitik
  • Cykelparkering
  • Studieture og erfaringsudveksling
  • Information og kampagner

Blandt andet kan man i bogen se eksempler på cykelbump i Groningen, kombinerede bus- og cykelbaner i Malmø og deciderede cykelgader i Tyskland.

Eksemplerne er mange og bogen udmærker sig ved sammenhængende – på en lettilgængelig måde – at behandle de lidt mere bløde aspekter af de cykelfremmende initiativer.

Desværre findes bogen foreløbigt kun i en engelsksproget udgave. Bogen kan downloades elektronisk på hjemmesiden www.balticseacycling.com.

Netværket fortsætter deres arbejde i et nyt program for årene 2008-2012. Interesserede byer kan stadig nå at være med i netværket. Besøg netværkets hjemmeside for yderligere oplysninger på www.balticseacycling.com