Næstved viser vejen frem for cykelparkering ved terminaler

Næstved Kommune, DSB og Storstrøms Trafikselskab har igennem flere år arbejdet med planer om en forbedring af forholdene omkring Banegården i Næstved. Da Fonden Realdania i slutningen af 2002 udskrev en konkurrence om ”Bedre Byrum” benyttede de 3 parter sig af muligheden for at konkretisere planerne ved udarbejdelse af et idéoplæg til den fremtidige udformning af hele området omkring Banegårdspladsen. Anlægsfasen er nu påbegyndt og cyklerne har fået en hovedrolle i projektet.

Cykelparkeringen på Næstved Banegårdsplads har været en vigtig del af projektet og cyklisterne har været indtænkt allerede ved de første stregtegninger af projektet. Cykelparkeringen er i det færdige projekt blevet fremhævet som ét af Banegårdspladsens fire identitetsskabende elementer.

1.300 cykelparkeringspladser

Cykelparkeringen i det nye projekt for Banegårdspladsen består henholdsvis af allerede eksisterende cykelparkering, hvoraf nogle pladser ”opgraderes”, samt af nyanlagte cykelparkeringspladser.

Cykelparkeringen anlægges både i én og to etagers cykelparkeringshuse og det samlede antal cykelparkeringspladser vil komme til at udgøre i alt ca. 1.300 pladser – hvoraf ca. 25% placeres i aflåselige afsnit.

De nye cykelparkeringshuse vil blive etableret i lette stålkonstruktioner med perforering og god belysning, der integreres i loftet. Den lette konstruktion skal bidrage til at give et åbent, indbydende og brugervenligt udtryk af parkeringsanlægget.

Den eksisterende cykelparkering på Stibroens cykelparkeringshus omdisponeres, således at der på 1. sal kun vil blive cykelstativer i ét plan, samtidig med at 1. sal åbnes op for gratis cykelparkering. Endvidere ombygges rampen ved foden af cykelparkeringshuset, så den drejes mod nord og afkortes.

Ved rejsebureauet omdisponeres den eksisterende cykelparkering med henblik på forbedret tilgængelighed og overskuelighed og i den forbindelse indrettes der 20 pladser reserveret til DSBs personale.

For de passagerer, som benytter cyklen som tilbringertransportmiddel til bus eller tog, er der lagt vægt på, at adgangsvejene mellem cykelrutenet og cykelparkering bliver så korte og direkte som muligt. Således er cykelparkeringen placeret på den direkte rute mellem cykelrutenettet og togperronerne.

Ombygningen af Næstved Banegårdsplads er blevet til i et tæt samarbejde med de parter, der i dagligdagen benytter sig af eller har en anden relation til pladsen såsom pendlerne, øvrige rejsende, buschauffører, taxavognmænd, ansatte ved DSB og Banestyrelsen – herunder også Dansk Cyklist Forbund.