Dobbelt prioritet for de hollandske cyklister

I Holland er myndighederne generelt meget bevidste om at gode faciliteter for cyklister fremmer cyklismen. En oplagt måde at fremme cyklismen er bl.a. at gøre det på bekostning af bilernes fremkommelighed. Det skaber positiv fokus på cyklen som et seriøst transportmiddel og cyklisterne kvitterer som regel med flere cykelture.

I hollandske byer som f.eks. Groningen er der etableret særlig prioritet for cyklister i udvalgte lyskryds. I Danmark laver man normalt en fase for hver retning på skift, mens lyskrydsene i Groningen har indlagt en særskilt cyklistfase for cyklisterne efter hver af de to faser for bilisterne.

Og i cyklistfasen må cyklisterne fra alle retninger køre i alle retninger. Således er forløbet:

1. Bilister i den ene retning
2. Cyklister i alle retninger
3. Bilister i den anden retning
4. Cyklister i alle retninger

På den måde får cyklisterne halveret deres ventetid i lyskrydsende. Hollænderne cykler pænt forbi hinanden, uden at der opstår alvorlige konflikter.

Et lignende koncept i Danmark ville kræve en evaluering, som beskriver såvel sikkerhed som tilfredshed blandt trafikanterne.

Løsningen bør i princippet indføres i alle kryds i et område eller en hel by, således at trafikanterne vænnes til et ensartet princip.

Når der er cyklistfase i signalanlægget får cyklisterne lov til at krydse i begge retninger, mens alle andre trafikanter har rødt.