Ny pjece om højresvingsulykker

En ny pjece fra Vejdirektoratet belyser en række enkle vejtekniske tiltag der gør det
muligt at forebygge ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister i signalregulerede kryds.

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister er få, men meget alvorlige. I en ny pjece fra Vejdirektoratet , som er udsendt til samtlige kommuner, er der opsamlet viden om, hvordan krydsene kan indrettes, så risikoen for højresvingsulykker bliver mindre.

Ulykkerne kan reduceres ved at benytte nogle ganske få tiltag, når der skal etableres nye signalregulerede kryds, eller når eksisterende kryds skal renoveres:

- Tilstrækkelig sigt bagud
Højresvingende bilister – også lastbilchauffører – skal kunne se tilstrækkeligt langt tilbage (70 meter) i højre side.

- Ingen rabat mellem cyklister og bilister
På de sidste 30-50 meter inden stopstregen bør der enten være kantstensbegrænsning eller bred, profileret kantlinie uden skillerabat mellem cykelsti og den nærmeste vognbane.

- Tilbagetrukket stopstreg for bilister
Stopstregen for bilister skal altid placeres 5 m før fodgængerfeltet for alle vognbaner, uanset om der er cykelsti eller cykelbane frem til krydset eller ej. Stopstregen for cyklister placeres umiddelbart før fodgængerfeltet.

- Afkortet cykelsti
En løsningsmulighed er at afbryde cykelstien eller banen 20-30 m før stopstregen og lade cyklisterne fortsætte i en højresvingsbane sammen med den højresvingende biltrafik.

- Konfliktfrit signal
En signalteknisk løsning med konfliktfri krydsning mellem højresvingende bilister og ligeudkørende cyklister er også en mulighed. Her afvikles først den ligeudkørende cykeltrafik, mens der er rødt for den højresvingende trafik. Herefter lukkes for cyklisterne, og der gives grønt til den højresvingende biltrafik.

Anbefalingerne tager udgangspunkt i Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers analyse og bygger på eksisterende viden i vejreglerne.

Download pjecen på www.cykelviden.dk i “Databasen” under fanen “Trafiksikkerhed”.