Ny guide til bedre cykelruter i Danmark

Det nationale cykelrutenet, som cykelturisterne benytter sig af, er mange steder nedslidt. Forbedringer af nettet vil kunne styrke turismen, påpeger ny rapport, som Idéværkstedet De frie fugle har udarbejdet i samarbejde med blandt andet Dansk Cyklist Forbund. Rapporten “Bedre cykelruter 2007″ er et udviklingsprojekt om evaluering og planlægning af bedre cykelruter i fremti-

Danmark skal igen være et foregangsland for cykelturismen
Gennem flere årtier har vejmyndighederne i Danmark etableret cykelruter af forskellig slags. Selvom Danmark var det første land i verden til at åbne et officielt nationalt cykelrutenet (1993), fremstår ruterne ikke nødvendigvis længere som et forbillede. De er ikke blevet videreudviklet eller vedligeholdt så godt, som cyklister forventer i dag. I mellemtiden har en lang række andre europæiske lande overhalet Danmark hvad angår attraktive forhold for cykelturismen – herunder især Tyskland, Østrig og Schweiz.

Stier og skiltning er hjertet for cykelturismen
Cykelruterne er det fysiske grundlag for at få flere cyklister ud i naturen på en sund og miljørigtig måde. For at få flere til at bruge cykelruterne er det afgørende, at skiltningen er til at cykle efter, at vejbelægningen er god, og at der ved ruteføringen er lagt vægt på trafiksikkerhed, fremkommelighed og oplevelser.

En manual for indretning af rekreative ruter
Der findes tekniske vejledninger i, hvordan man laver afmærkning og stier langs veje (vejregler). Men der er ikke manualer til at lave cykelruter efter, herunder vurdering af hvilke veje, der er velegnede til at indgå i cykelruter m.h.t. trafiksikkerhed, komfort, oplevelsesværdi m.v. Eksempelvis har kommuner og amter haft frit slag til at benytte veje med en hel del biltrafik, som dele af en cykelrute, uden at etablere cykelstier langs disse veje.

Derfor er der i rapporten angivet en række anbefalinger til hvilken standard de rekreative stier i Danmark bør efterleve. Desuden er samlet en lang række gode eksempler fra udlandet til hvordan ruterne kan indrettes.

I manualen indgår der – udover de vejtekniske anbefalinger – vurderingsmetoder til bedømmelse af de turist- og servicemæssige kriterier såsom overnatning, proviantering, service, landskab og seværdigheder.

Evalueringsmetode
I rapporten er der angivet en konkret fremgangsmåde, som både kan anvendes til evaluering af cykelruterne og til en prioritering af vedligeholdelse og videreudvikling mod bedre cykelruter. Derudover vil metoden kunne anvendes til en vurdering af ruterne, så brugerne kan vælge den rute, der svarer til deres forventninger.

Udviklingsprojektet er først og fremmest tænkt som en nyttig manual for de nye kommuner med henblik på planlægning af bedre cykelruter, nu amterne er nedlagt. Men forskellige cyklist- og miljøgrupper samt turistorganisationer kan også med fordel hente inspiration i rapporten.

Læs hele rapporten på www.friefugle.dk