Cykelvej bliver et pionerprojekt i Norge

Nu begynder arbejdet med det, som kan blive en national, banebrydende cykelvej. Trafikken mellem Stavanger og Sandnes øges hvert år, og en arbejdsgruppe skal nu vurdere, om det er muligt at lave en decideret cykelvej mellem Stavanger, Forus og Sandnes. Altså ikke en cykelsti, men en vej som effektivt skal bringe cyklende til og fra arbejde i Forus. Eller mellem Stavanger og Sandnes for de rigtig seje. Fodgængere har ingen adgang.

For nyligt mødtes en arbejdsgruppe for at drøfte mulighederne for at etablere et cykelvej til at aflaste for en del af biltrafikken på regionens veje. Der deltog repræsentanter fra fylkekommunen og Statens Vegvesen, samt Stavanger, Sandnes og Sola Kommuner.

Cykelvejen bliver den største af sin slags i Norge, og den skal have en særdeles høj standard med bredt tracé uden konflikter med andre trafikanter.

I første omgang er det meningen at bygge strækningen Stavanger-Forus-Sandnes. Men senere kan det blive aktuelt at lave afstikkere til Randaberg og Sola. Mindre køer, færre parkeringsproblemer, mindre forurening og sundere ansatte er nogle af de væsentligste gevinster ved udbygningen af cykelvejen.

Et foreløbig prisoverslag på cykelvejen ligger på 400-500 millioner kroner, men samtlige involverede understreger, at det er et tal behæftet med meget stor usikkerhed. Det store spørgsmål er, hvem der skal betale.

- Det er vanskeligt at sige, og måske bliver man nødt til at bygge den etapevis. Den bliver afhængig af statslige og kommunale midler. Staten har tilskudsordninger til denne type tiltag, som også kan blive aktuelle, siger transportplanlægger Espen Eek fra Stavanger kommune.

- Staten bør tage ansvaret for planlægning og drift af vejen. Staten må også være den store bidragsyder økonomisk, mener transportplanchef Marit S. Storli fra Stavanger Kommune. Hun mener, at finansieringen er mindre vigtig nu, og at det først gælder om at se om projektet kan gennemføres.

Vegvesenet har fået ansvaret for den videre planlægning af projektet, og et stort spørgsmål er, om der overhovedet er fysisk plads til en så stor vej mellem Sandnes og Stavanger.

Ydermere kan det blive aktuelt at stille krav om, at vejen kun må have 5 procents stigning, og det betyder i så fald længere ramper for af- og tilkørsel. Ligeledes skal kurverne på vejen begrænses, og vejvæsenet skal konkret have fundet ud af, hvordan gående kan holdes væk fra vejen.

Målet er, at cykelvejen skal være klar, når kommunedelplanen for cykel i Stavanger skal behandles for anden gang.