BicyCity i Bruxelles – ren luft i gaderne

Har du nogensinde drømt om at kunne køre på cykel på en motorvej? At have de samme forhold som bilister på vejene – bare uden bilerne!

Den drøm udlevede cyklisterne i Bruxelles den 6. maj 2007.

Den 6. maj er cyklens dag i Belgien. Det blev markeret af tusindvis af cyklister, der fredeligt cyklede langs hovedindfaldsårene ind til den travle by Bruxelles. Både motorveje og større trafikveje blev – under politieskorte – anvendt til demonstrationen, som samlede cyklister i Bruxelles fra en lang række af forstadsbyerne.

Normalt er de store indfaldsveje til byen overplastret med tæt biltrafik, der kun langsomt bevæger sig ind mod byen i myldretiden.

Cykelturen er led i den nye kampagne BicyCity, som sætter fokus på de dårlige forhold for cyklister i byen – herunder især manglen på egentlige cykelstianlæg. Bruxelles er en by, hvor der er tæt trafik og hvor byens sporvogne optager en meget stor plads i bybilledet. Derfor er der meget begrænset plads til cyklisterne.

Kampagnen er tiltænkt som en årligt tilbagevendende begivenhed i Bruxelles i forbindelse med cyklens dag. Tanken er, at begivenheden på sigt skal omfatte andre større byer i Belgien for på den måde at sætte landsdækkende fokus på cyklisternes forhold.

Det lokale cyklistforbund bag kampagnen
Idéen til kampagnen stammer fra den lokale afdeling af det belgiske cyklistforbund i Bruxelles. Som i så mange andre byer i Europa er cykling som transportform ved at indtage den altoverskyggende løsning på en lang række af samfundets problemer – herunder især trængslen og den dalende folkesundhed.

Kampagnen er blevet slået massivt op i pressen, og det har fået rigtigt mange af byens indbyggere til at følge trop, og demonstrere for bedre cykelforhold i byen.

Som en opfølger på Bicycity 2007 vil der blive gennemført en årligt tilbagevendene “Dring Dring” cykeluge i Bruxelles. Kampagnen er meget i stil med “Vi cykler til arbejde”, og kampagnen skal sætte fokus på belgiernes transportvaner.