Vigtig stikrydsning sikres i Herlev

I forbindelse med udarbejdelsen af Herlev Kommunes Hastighedsplan 2006-2012 blev der påpeget nogle problemer omkring stikrydsningen på Krebsdammen ved grusbanen. Stien er et led i kommunens eget stisystem med vigtig forbindelse til skoler og sportshaller og en del af det regionale stisystem med forbindelse videre mod nabokommunen Værløse. Ombygningen af stikrydsningen skulle således kombinere sikkerhed med en god fremkommelighed for cyklisterne.

Før ombygningen var stikrydsningen markeret med steler, lav kantstenshøjde mellem sti og kørebane, punkteret dobbelt spærrelinie og oplukkelige dobbelte bomme med spærreflader ved begge stitilløb. Bommende var jævnligt ikke lukket efter hensigten og den tilladte hastighed på Krebsdammen var 60 km/t. Se førfotos.

Stikrydsningen før ombygning    Krebsedammen frem mod stikrydsningen

Problemerne blev udpeget til at være bilernes hastighed igennem stikrydsningen, en ikke-fartdæmpet stikrydsning og henvendelser fra skoler om “at gøre noget”.

I hastighedsplanen kom forslaget til ændring af stikrydsningen ud med en prioritering som nr. 11 blandt tiltag på de større kommuneveje.

At forslaget så allerede er udført i 2006 skyldes, at det nærliggende boligområde på Skinderskovvej og Tibbevangen skulle ændres til en 40 km/t hastighedszone i 2006. Hastighedsplanen lægger nemlig vægt på, at større tiltag på de større kommuneveje ikke overflytter trafik på de mindre boligveje. Derfor skal “naboprojekter” følges ad.

Oplægget i hastighedsplanen var anlæg af en hævet flade med rampe svarende til 50 km/t og en ændring af hastighedsgrænsen i stikrydsningen (og videre mod øst) til 50 km/t, mens de i forvejen tilladte 60 km/t kunne forblive vest for stikrydsningen.

Teknisk Forvaltning og Via Trafik (som også var samarbejdspartner ved udarbejdelse af hastighedsplanen) kom med et mere detaljeret forslag til indretningen af den nye stikrydsning, som Teknisk Forvaltning har finpudset og udført i perioden okt.-dec. i samarbejde med kommunens egen driftsafdeling, NCC og DONG ENERGY.

Ved stikrydsningen er der er anlagt et cirkelbump svarende til en ønsket hastighed på 50 km/t (efter opfordring fra HUR). Herudover har kørebanen fået en mindre indsnævring, så der stadig er fuld kapacitet og alligevel lidt “bevægelse” i kantstensflugten.

På begge stitilløb er der etableret stejle ramper med hajtænder, indsnævringer med chaussésten og vigepligtstavler.

Stikrydsningen er endvidere blevet markeret med ny belysning i form af 2 parklamper ligesom skiltningen er blevet suppleret med den ny hastighedsgrænse samt tavle med forvarsling af bump.

Med ombygningen er stikrydsningen blevet fartdæmpet og bilernes hastighed igennem stikrydsningnen er alt andet lige faldet – en efter-tælling forventes udført inden jul.

En erstatning af bommene med ramper suppleret med hajtænder og vigepligtstavle giver bedre fremkommelighed og kørselskomfort for cyklisterne og er helt klart en forbedring i forhold til den gamle stikrydsning. Men om cyklisterne vil respektere vigepligten og hvordan cyklisterne generelt vil opfatte den nye udformning vil erfaringerne med tiden vise.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

Morten Lasse Møller
Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning
Tlf: 44 52 64 68
Mail: tfpv@herlev.dk