Trafikpolitik på Frederiksborg Byskole

I Hillerød har Frederiksborg Byskole, arbejdet med -og vedtaget- en trafikpolitik for skolen. Skolen ligger ud til en af de primære trafikveje i Hillerød By og er bygget på et tidspunkt, hvor biltrafikken var væsentlig mindre end i dag. Derfor kan man i dag konstatere, at der problemer med afsætning af skolebørn og med tryghed og sikkerhed for den lette trafik.

Et Trafikudvalg nedsat på eget initiativ
Forældrebestyrelsen på Frederiksborg Byskole nedsatte på eget initiativ i 2005 et trafikudvalg, som har arbejdet målrettet og engageret med en trafikpolitik for skolen i 2005 og 2006.

I skolens handlingsplan for 2006 var målet for trafikken omkring skolen ”At give eleverne, deres forældre og ansatte mulighed for at færdes sikkert gående eller på cykel omkring skolen i og udenfor skoletiden” og resultatkravet, var ” Byskolens trafikpolitik som pjece”. Trafikpolitikken blev vedtaget og udgivet som pjece i efteråret 2006.

Trafikudvalgets arbejde
Da trafikudvalget begyndte sit arbejde var ønskelisten til forbedringer på skolevejen lang. Nogle af ønskerne er stadig på tegnebrættet, mens der er aktuelle forbedringer på flere af de vigtigste punkter herunder;

  • Udarbejdelse af en Trafikpolitik
  • Flere og bedre cykelparkeringspladser – sikret mod tyveri og hærværk
  • Aftaler omkring korttidsparkering på skolen og de tilstødende parkeringsarealer – for at sprede parkeringen (og trængslen) over et større område.
  • Lukning af stier samt brandveje for kørende trafik – ærindetrafik dog undtaget (ikke af- og påsætning af elever)

Trafikudvalgets arbejde som inspiration for andre
Trafikudvalgets arbejde har været en stor succes og har medvirket til en bedre trafikafvikling og moral omkring skolen. Og det kan kun anbefales at modellen for gennemførelse af forbedringer bruges på andre skoler i landet for at sikre forholdene omkring skolevejene på en effektiv og pris-billig måde.

Yderligere information omkring projektet kan fås ved henvendelse til:

Hillerød Kommune
Eva Kristensen
ek@hillerod.dk
www.hillerod.dk