Rekonstruktion af cykeluheld

I forbindelse med trafikulykker vil der i mange tilfælde være behov for en rekonstruktion af, hvordan uheldet er opstået, og hvordan det har udviklet sig. Ved hjælp af bl.a. simuleringsprogrammet PC-Crash® kan firmaet DanCrash eftervise hændelsesforløb i forbindelse med virkelige kollisioner, herunder beskrive forløbet i 3D-visualisering, og udregne og dokumentere de enkelte påvirkninger – et nyttigt værktøj når særlige uheld skal dybdeanalyseres.

Cykelvidens formål er “at indsamle og formidle eksisterende og ny viden om sikker cykeltrafik især af trafikteknisk karakter – viden som er høstet gennem mange år i forskellige kommuner, amter og statslige instanser samt private virksomheder”, sætter meget præcist fokus på det essentielle i færdselssikkerhed såvel som anden sikkerhed. Eksisterende viden og erfaring skal indsamles, ny viden indhentes, og det hele skal formidles på en måde, som dels fanger målgruppens opmærksomhed, dels taler til målgruppen med et genkendeligt udtryk og på en måde så budskabet opfattes – DanCrash er baseret på denne filosofi.

DanCrash bidrager med den nyeste viden fra europæiske kolleger i EVUsamarbejdet og bygger videre på 100 års uheldsrekonstruktionsarbejde, som er foretaget af “den Motorsagkyndige” – Bilinspektøren – når noget var gået alvorligt galt, og beregnet og formidlet med den nyeste teknologianvendelse. Det er således lige så vigtigt at kende til “historien bag” som det er at formidle den af hensyn til forebyggelse.

Der forskes således løbende i nye beregningsmetoder, så rekonstruktionen kan blive så akkurat som muligt. Dels til brug for strafferetslige og erstatningsretslige sagers afgørelse ved domstolene, dels som basis for det forebyggende arbejde.

Et uheld kan defineres som; “en pludselig opstået hændelse, med uønskede konsekvenser for mindst den ene part”. På fotoet ved siden af ses en motorcykel og en cykel, placeret som under kollisionen – “en pludselig opstået hændelse med uønskede konsekvenser” – kan man vist roligt sige.

Sidste led i rekonstruktionen er således “efter”, da alle tre sekvenser; “Før”, “under” og “efter”
et uheld skal kunne rekonstrueres. Kun det fuldstændigt afklarede forløb kan bidrage til forebyggelse af en lignende hændelse, og helst skal begge parter bibringes dette kendskab.

Ovenfor ses et eksempel på “eftersituationen”, hvor politiet bl.a. ved brug af bilinspektører sikrer sig de nødvendige data om køremåde, køretøjernes stand, personernes reaktionsmønstre, vejens beskaffenhed, herunder om tavler, lyssignaler og vejafmærkning var tydelige og virksomme. Alt sammen nødvendige oplysninger for at lave en rekonstruktion og derved kunne drage en lære.

DanCrash erfarer, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har skænket godt 5 mio. kr. til en kampagne rettet til lastbilchauffører og cyklister i forbindelse med højresving.

Vi ønsker ikke mindst de danske cyklister, men også chauffører og vognmænd tillykke med pengene og initiativet, og håber på en afsmittende virkning hos andre fonde samt de offentlige myndigheder, der er ansvarlige for videns- og erfaringsindsamlingen qua uheldsudrednings-arbejdet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Per Bo Hansen
dancrash@dancrash.dk
www.dancrash.dk