Flere penge til cykelfremme i Norge

Den norske stats gør meget for at fremme cyklingen – og ved en cykelkonference i Stavanger har samfærdelsministeren netop lovet endnu flere midler til området og øget driftsstøtte til det norske cyklistforbund.

En stort anlagt cykelkonference har netop fundet sted i Stavanger den 23.-24. oktober. Den blev åbnet af den norske samfærdselsminister Liv Signe Navasete, der i sin tale understregede, at cykelveje i byerne er en del af svaret på de øgede kø- og miljøproblemer.

Flere investeringer på vej
Hun beklagede samtidigt, at der i budgettet for 2007 ”kun” er afsat 240 mio. kr. til gang- og cykelstier.

Det er nemlig kun en tredjedel af det, der er forudsat i den nationale cykelstrategiplan, som er en del af regeringens transportplan.

Derfor lovede ministeren, at der i 2008 og 2009 vil blive afsat midler til planlægningen af stærkt øgede investeringer de kommende år, så den norske regering kan leve op til deres ambitiøse cykelstrategiplan.

Øget driftssøtte
Under stort bifald kunne ministeren oplyse, at støtten til Syklisternes Landsforening ikke alene vil blive videreført, men vil blive øget med virkning fra 2006. Ministeren vil gerne have en stærk og krævende cyklistorganisation, der kan tage pulsen på cyklisterne, og som ved hvor ”cykelskoen” trykker.

Hun betonede, at cykelfremme er et væsentligt mål for den norske regering, og at regeringen værdsætter den kompetence, som kan hentes hos ”cyklisternes talerør”.