Cykling giver glade og koncentrerede børn

Det er sundt at cykle til skole, men det betyder også meget for humøret og koncentrationen. Det viser en undersøgelse, som Dansk Cyklist Forbund har gennemført blandt de lærere, der havde klasser med i motionskampagnen “Alle Børn Cykler” i september i år.

70.000 elever kørte med, da Dansk Cyklist Forbund i år for femte gang opfordrede alle landets skoleklasser til at cykle til skole i to uger. Og for at måle effekten af kampagnen blev der i år gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor op mod hver fjerde deltagende lærer svarede på en lang række spørgsmål om kampagnen.

Glade og koncentrerede børn
29 pct. af lærerne mener, at kampagnen har øget børnenes koncentration, og 38 pct. siger, at eleverne har været gladere i kampagneperioden. Nogle lærere nævner, at de har oplevet et stort sammenhold omkring det at cykle, og at nogle elever er ”vokset” ved at få muligheden for at cykle.

Nye cyklister fylder skolevejen
En gennemsnitlig klasse deltager i Alle Børn Cykler med 20 elever – af dem cykler de 12 i forvejen, mens otte begynder at cykle i forbindelse med kampagnen. Efter de to kampagneuger er der gennemsnitligt seks børn, som holder op med at cykle igen, men tilbage står et plus på to nye cyklister pr. klasse. Det betyder, at kampagnen årligt bidrager med cirka 7.000 cyklende børn.

Stor opbakning fra alle
Kampagnen nyder meget stor opbakning fra lærerne. Hele 97 pct. mener, at kampagnen er god eller rigtig god, mens kun 1 pct. mener, at den er dårlig – 94 procent ønsker den gentaget til næste år. Lærerne melder, at opbakningen fra ikke færre end 73 pct. af forældrene har været god, 23 pct. blandet og kun 4 pct. ringe. Mange forældre er oven i købet selv steget på cyklen for at følge børnene.

God til de mindste
Over halvdelen af lærerne lægger vægt på, at Alle Børn Cykler motiverer børn til at bevæge sig, mens hver tredje primært har fokus på den forbedring af trafiksikkerheden, der opnås. I de skriftlige tilbagemeldinger blev det fremhævet, at kampagnen har motiveret til brug af cykelhjelm, som gav ekstra point i konkurrencen. Kampagnen appellerer især til 1.-6. klasse, mens der er relativt færre deltagere fra de større klasser, hvor der også meldes om problemer med at få hjelmen på.

Gang i Danmark 2007
Dansk Cyklist Forbund kan allerede nu afsløre, at Alle Børn Cykler bliver en del af ”Gang i Danmark 2007” – et initiativ fra indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og TrygFonden med det mål at fremme bevægelse og sundhed i de nye kommuner.