5 millioner til højresvingskampagne

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål skænker over 5 mio. kr. til en kampagne rettet til lastbilchauffører og cyklister i forbindelse med højresvingsulykker.

Mens antallet af trafikdræbte er faldet på næsten alle andre områder, har antallet af ulykker med cyklister og højresvingende lastbiler ligget fast på cirka ti dræbte om året.

Dette var baggrunden for at Havarikommissionen igangsatte en undersøgelse af 25 højresvingsulykker, der blev offentliggjort for en måned siden og som nu har afstedkommet privat finansiering til en konkret kampagne.

I rapportens konklusioner var der bl.a. klare anbefalinger om målrettede kampagner til chauffører, vognmænd og cyklister, som en vigtig indsats for at få nedbragt antallet af højresvings ulykker.

Overraskende resultater i havarikommissionens rapport
Rapporten fra Haverikommissionen rummer flere overraskende konklusioner. Opfattelsen har f.eks. indtil nu været, at cyklisterne typisk bliver ramt af lastbilens bagende, men rapporten tegner et andet billede. Ud af de 16 cyklister, der blev kørt over, blev de 14 ramt af lastbilens førerhus – og den iagttagelse betyder meget for, hvordan ulykkerne fremover kan forebygges.

Rapporten lægger stor vægt på, hvor afgørende det er, at chaufførerne orienterer sig grundigt nok. I samtlige 25 ulykker, konkluderes det, at orienteringen har været utilstrækkelig. Og i 21 tilfælde var lastbilens spejle forkert indstillet. Også cyklisterne orienterer sig utilstrækkeligt og det giver sig også udslag i Havarikommissionens konkrete anbefalinger.

Der peges på flere indsatser
Èn af rapportens vigtigste anbefalinger omfatter kampagner, der oplyser chaufførerne om deres ansvar og cyklisterne om deres sårbarhed. Samtidig anbefaler rapporten, at det påbydes lastbiler at holde stille og orientere sig inden hvert højresving – og at de store lastbilers adgang til byerne bør begrænses. Udover kampagne indsatsen fokuserer rapporten på statens og kommunernes mulighed for at forbedre de vejtekniske anlæg i krydsene.

Information og kampagne skal give bedre forståelse
Kampagnen skal give cyklisterne meget større forståelse for deres sårbarhed i forhold til højresvingende lastbiler og give enkle klare anvisninger på, hvordan de skal placere sig for at undgå ulykkerne.

Målrettede indsatser over for lastbilchauffører skal hjælpe chaufførerne til at indøve rutiner, som sikrer bedre udsyn og spejlindstilling samt orientering ved svingning.

Rådet for Større Færdselssikkerhed, Færdselsstyrelsen og reklamebureauet DDB skal stå for kampagnen, hvor Dansk Transport og Logistik, 3F og Dansk Cyklist Forbund bliver vigtige medspillere.

Kampagnen vil blive lanceret til foråret, når cyklisterne igen i stort antal kommer i sadlen.