Læg dit eget transport budget

En ny transportportal hjælper borgerne i Odense med at få et overblik over husstandens transport. Der er tale om en simpel model, som også inkluderer sundhedsparametrene, så flere motiveres til at revurdere familiens daglige transport.

Odense Kommune har lavet et nyt transportbudget på internettet, www.cykelby. dk/budget , hvor man kan teste sit årlige transportforbrug i en fremtidig situation ud fra en række nøgletal. F.eks. viser modellen, hvor mange kilo man kan tabe sig, hvis man en gang imellem tager cyklen til købmanden.

Der gives et overblik over husstandens transportvaner og den betydning, de har for:

  • Tidsforbrug
  • Økonomi – faste og løbende udgifter
  • Miljø – CO2
  • Sundhed – joule og vægttab

Der er tale om nogle forenklede beregninger, der dog kan give stof til eftertanke – kan I klare dagens transport på en ny måde og spare tid, penge eller kilo?

Indtastningslinien bruges til at lægge hver transporttype ned i tabellerne for nu og fremtiden. Det giver så en forskel på de to situationer, hvor trafiklysets farve angiver, om det vil gå i den rigtige retning. Der er lagt nogle standardværdier ind som en hjælp, men de kan også ændres. Økonomien for egen bil udregnes ud fra 4 mulige standardbilstørrelser.

Modellen er lavet med henblik på at få folk til at prøve den og få en snak med andre om, hvordan transporten måske kunne gøres anderledes. Der henvises også til andre relevante hjemmesider, herunder Vejdirektoratets mere omfattende transportbudget.

Vores model er forsimplet og derfor hurtig at anvende. Desuden er sundhedsparametrene ikke set før i denne sammenhæng.

Alle data gemmes, så man senere kan tilføje eller slette data.

 

Figur 1. Transportportalen illustrerer forskellen imellem nu og en fremtidig situation, vist med små lyssignaler.

Konklusion
Transportbudgettet kan ikke stå alene, men sammen med en vedvarende markedsføring af alternativ trafik i Odense, tror vi på, at den for mange kan give et lille ekstra skub.

Typisk vil man blive overrasket over hvor dyrt, det er at have 1 eller 2 biler, samt at gang og cykling i hverdagen ofte kan reducere en hel del kilo bag bukseknappen. Og netop sundhed kan være den afgørende tricker for ændrede transportvaner i byområder.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

Civ. ing. Troels Andersen
Odense Kommune
ta@odense.dk