England viser vejen frem for cyklismen

6 eksempelbyer i England vil bruge næsten 17 millioner pund til at promovere cykling. Eksempelbyerne skal eksperimentere med forskellige tiltag, der primært skal få befolkningnen i byerne til at vælge cyklen som det foretrukne transportmiddel.

Projekt med statslig finansiering
Projektet finansieres med knap 9 millioner fra statslige midler over en 3-årig periode. Forudsætningen for at deltage i projektet er, at der fra eksempelbyernes side investeres et tilsvarende beløb i projektet.

De 6 eksempelbyer, der indgår i projektet er; Brighton, Darlington, Derby, Exeter, Lancaster og Aylesbury.

“Cycling England” står overordnet bag projektet og er en uafhængig organisation nedsat i marts 2005 af det engelske Transportministerium for at planlægge og koordinere cykeltrafikken i hele landet.

Cycling England består af repræsentanter for en række tværfaglige organisationer, som foruden Transportministeriet, blandt andre tæller Sundheds- og undervisningsministeriet samt forskellige kultur- og idrætsorganisationer.

Organisationen har et samlet budget på 15 millioner pund, som skal anvendes over en 3-årig periode – midler som gives målrettet til de 6 eksempelbyer og mere bredt til andre forskellige cykelfremmende initiativer. Udover den økonomiske bistand tilbyder Cycling England rådgivning til andre kommuner omkring cykelfremmende initiativer. Cycling England råder til dette formål over en rådgivergruppe på 6 cykeleksperter.

Det overordnede formål med projektet er, at anvende eksempelbyerne som “testbænke” for afprøvningen af forskelligartede initiativer, der alle har det samlede mål at fremme cyklismen i England. Erfaringerne fra de enkelte projekter og eksempelbyer skal efterfølgende danne baggrund for en “Best Practice” håndbog på cykelområdet.

Indledningsvist har Cycling England udarbejdet en guide med gode eksempler på cykelfremmende initiativer samlet fra flere lande i Europa, som supplement til de eksisterende vejregler på området. Guiden suppleres på hjemmesiden med en række billedeksempler på gode tiltag til at fremme cyklismen.

Utraditionelle idéer afprøves i eksempelbyerne
Som et led i den cykelfremmende indsats har man i byen Brighton bedt en række lokale kunstnere og udøvende skuespillere om idéer til events, der kan fremme brugen af cyklen.

Èn af disse events – “Cyklisternes dans” – vil bestå af en unik danseoptræden af 250 cyklister på lokaliteter rundt om i byen langs de primære gå- og cykelruter. Forbipasserende – specielt dem som ikke har prøvet at cykle før – bydes op til “dans” og eventen gennemføres i forbindelse med de bilfrie dage i september måned 2006.

Informationskampagner
I brighton gennemfører man ligeledes en meget omfattende informationskampagne rettet borgerne omkring deres transportmuligheder og hvilke økonomiske omkostninger de enkelte transportmidler er forbundet med. Kampagnen skal som det væsentligste oplyse borgerne om cyklens mange fordele som transportmiddel og som middel til et bedre helbred.

Kampagnen gennemføres dels ved dør til dør besøg hos de enkelte borgere, ved telefonisk henvendelse og gennem udstillinger i byen.

Fysiske forbedringer
I Aylesbury skal en 5 millioner pund dyr gang- og cykelbro over jernbanen forbinde to store byområder og udgøre et meget vigtigt link i den samlede cykelstistruktur i byen. Broen vil blive udformet i et meget utraditionelt design med bl.a. glassider.

“Demonstrationsbus”
I Darlington gennemføres der i “cykelugen” et event, hvor en stor “demonstrationsbus” fyldes op med forskellige cykler, som forbipasserende på gaden kan afprøve. Formålet er, at give borgerne en nem og guidet tilgang til at finde frem til den cykeltype, der passer bedst til deres behov og fysik. Med i demonstrationsbussen er endvidere selveste Dr. Bike, som udover at fungere som cykelmekaniker, kan give gode råd til borgerne omkring cykling og færdslen i trafikken.

God cykelparkering
Ligeledes i Darlington arbejdes der med at etablere gode cykelparkeringsforhold. En designmanual for cykelparkering skal sikre en vis minimumsstandard og målet er overdækkede og belyste cykelparkeringsforhold på alle centrale pladser i byen. Som noget særligt vil en del overdækkede cykelparkeringspladser i midtbyen blive suppleret med overvågningskameraer.

Kampagner rettet mod børn
I Derby gennemføres bl.a. en massiv kampagne for at få flere børn til at bruge cyklen i forbindelse med transporten til og fra skole. Målet er en firedobling af antallet af cyklende børn. Kampagnen gennemføres ude på skolerne, hvor det er lærerne der videregiver budskabet omkring, hvorfor cykling er en sund, spændende og sjov måde at motionere og transportere sig på.

Læs og se mere omkring projektet og de andre eksempelbyers initiativer på www.cyclingengland.co.uk