Cyklisterne i København får million forbedringer

Nye cykelstier, bedre cykelparkering samt sikrere og mere trygge kryds er nu på vej til de københavnske cyklister. Trafik- og Miljøudvalget har besluttet at lade en pulje på 35 mio. kr. rulle ud på de københavnske gader for at gøre cykelforholdene endnu bedre. I alt er der lidt over 20 større og mindre cykelfremmende projekter, som skal sættes i gang i år.

København skal være cyklisternes by
“Det er nødvendigt med en kraftig prioritering af cyklisternes forhold i København. De skal have bedre vilkår, så det bliver mere attraktiv at cykle i København. København skal være cyklisternes by.

Med denne beslutning har vi derfor taget et stort skridt for at fastholde København som cyklisternes by. Jeg lægger vægt på, at vi hele tiden afsætter mange ressourcer til cyklisterne. Det er godt, at samtlige partier i København står bag beslutningen. Jeg håber, at vi også næste år kan afsætte et lige så stort beløb”, siger Teknikog Miljøborgmester, Klaus Bondam

Nye cykelstier
Hele cykelstinettet får et løft med nye cykelstier og cykelbaner på strækninger, som længe har været ønsket af cyklisterne. Det betyder, at der nu kommer cykelstier/baner på Nørre Voldgade, Øresundsvej, Carl Jacobsens Vej, Hillerødgade, Niels Juels Gade, Lille Kongensgade, og så bliver der lavet forsøg på Enghavevej og Kingosgade.

Nyt forsøg med cykelstier langs Enghavevej

Ønsker imødekommet
Mange af projekterne, som snart bliver realiseret, er oprindeligt ønsker fra københavnerne, som i efteråret blev spurgt om, hvor der er behov for at forbedre forholdene for cyklisterne i byen. Især forbedringer i lyskryds har været ønsket.

Det bliver nu imødekommet med at omlægge krydset ved Jarmers Plads, Øster Farimagsgade/Sølvgade, det fembenede kryds Ålekistevej/Peter Bangsvej, Englandsvej mod Amagerbrogade, Ny Kongensgade/H.C. Andersens Boulevard og Bredgade/Dronningens Tværgade.

Derudover laves et pilotprojekt med grøn bølge for cyklister på Nørre Farimagsgade og på Nørrebrogade.

Søruten skal søsættes
Trafik- og Miljøudvalget besluttede også, at der skal findes en løsning på at få en grøn cykelrute langs søerne. Derfor skal der startes en dialog, hvor borgere, naboer, interesseorganisationer og lokalrådene sammen med Vej & Park skal finde ud af, hvordan cykelruten kan blive etableret.

Bedre cykelparkering
Der skal laves bedre cykelparkering i byen, derfor bliver der lavet to større cykeloprydningskampagner. En på Indre Nørrebro og en i en del af Nørrevold kvarteret.

Støjdæmpning på vej

Trafik- og Miljøudvalget fik samme pulje også penge til at dæmpe støjen fra bilerne. Derfor skal der lægges støjdæmpende asfalt på Østerbrogade/Dag Hammerskjölds Allé mellem Skt. Jakobs Plads og Oslo Plads.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

Maria Streuli Helledi
Københavns Kommune
Tlf: 3366 3334
Mail: maste@btf.kk.dk