Cykelparkering på norsk

De skandinaviskkyndige vil vide, at cykelparkering på norsk hedder sykkelparkering. Man cykler mindre i Norge end herhjemme, så indtil videre har behovet for sykkelparkering været moderat. Men man har ambitiøse mål i den norske nationale cykelstrategi (se Cykelviden 9 fra november 2005), og det norske vejdirektorat har bedt om et dansk indspil om cykelparkering, som er ét af de områder, der skal oprustes. Det har resulteret i et notat, der gør rede for cykelparkeringens forskellige aspekter.

Notatet understreger, at cykling starter med bevidstheden om, at man med fordel kan cykle. En 5-trins model som inddeler befolkningen alt efter deres holdning og kendskab til cykling illustrerer, hvorledes opgaven består i at flytte flere op i retning af at være hyppige cykelbrugere, og samtidigt forhindre frafald af de allerede cyklende. Noget, der oplagt handler om de faktiske forhold, der tilbydes cyklisterne, men som i høj grad også er en kommunikationsopgave.

Behovet for cykelparkering afhænger – bortset fra ved boligerne – helt banalt af, hvor meget der cykles. Enhver cykeltur ender i en parkeret cykel. Og i parkeringssammenhæng er cyklister tilsyneladende enormt magelige. Den bedste og mest tiltrækkende cykelparkering er således placeret tæt på målet og så vidt muligt undervejs til målet, så den cyklende slipper for at skulle gå “baglæns” efter at have parkeret cyklen.

Kortlægning af parkeringsbehovet består i at udpege de vigtigste mål og skønne over andelen af til-cyklende samt over hvor lang tid, de vil opholde sig på det pågældende mål.

Man kan med fordel skelne mellem korttids-, dag- og natparkering. Typiske mål er boliger, skoler og uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, stationer og busterminaler, indkøb, service (biblioteker, lægekonsultationer mv.) og kultur og fritid (parker, sportscentre, biografer, teatre, cafeer og restauranter).

Man kan ud fra viden om hvor mange, der har de pågældende mål, og hvor stor en andel af dem, der cykler, forudsige parkeringsbehovet. Men der er mange ukendte faktorer, og langt lettere er det hvis der allerede cykles, idet man da kan tælle antallet af allerede parkerede cykler.

Cykelparkeringens kvalitet er et andet centralt forhold. Her kan man opstille en række idéelle krav til æstetik, opstilling og indretning (let at få øje på, se indbydende ud, ligge i umiddelbar nærhed af målet, ligge på cyklistens rute mod målet, tilstrækkeligt antal pladser, sikre mod vejrliget, sikre mod tyveri, passe til alle typer cykler, ikke skade cyklen, let at bruge, let at renholde og vedligeholde). Dette kan der siges en del om, hvad notatet da også gør.

En række eksempler gennemgås og kommenteres i forhold til de idéelle krav. Eksempler på overdækninger vises ligeledes.

Desuden gøres der overvejelser over opstilling af cykelstativerne. Der findes efterhånden en række inden- og udenlandske vejledninger, der alle anbefaler at bruge en masse plads pr. cykel.

Det er fint nok, så længe der ikke er ret mange cykler og god plads, men næppe en god idé, hvor pladsen er trang og/eller cyklerne mange, idet der da ikke vil være plads til cyklerne eller der bliver unødigt store gangafstande. Notatet demonstrerer – i hvert fald på papiret – at der er meget at vinde bl.a. ved at parkere cyklerne på skrå.

Endelig beskæftiger notatet sig med normer for cykelparkering. En langsigtet satsning på cykeltrafik vil som et fornuftigt element indeholde krav til bygherrer om at etablere den nødvendige plads til cykler i forbindelse med nyanlæg.

Faktisk er der allerede en række norske, svenske og enkelte danske kommuner der stiller sådanne krav. De fleste krav angår antallet af pladser, enkelte stiller også krav til kvaliteten af parkeringen i øvrigt. Kravene er imidlertid temmelig varierende, både i hvad der kræves og i hvordan kravene formuleres, så nogen enkel konklusion kan ikke umiddelbart drages ud af materialet.

Notatet indgår i et arbejde, som senere skal munde ud i en norsk publikation.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

Thomas Krag
Thomas Krag Mobility Advice
Tlf: 35 42 86 24
Mail: tk@thomaskrag.dk