Behov for større ambitioner for udvikling af cykelbyen København

Hvis København skal fastholde og udbygge sin position som en af Europas allerbedste cykelbyer, kræver det ikke kun fine overordnede politiske målsætninger, men vilje og handlekraft til afsætte endnu større midler end hidtil – og muligvis i samvirke med staten.

Det skønnes, at tabet ved spildtid i den københavnske bilmyldretidstrafik udgør op mod 6 mia. kr. årligt. En massiv investering i cykelstinettet i København vil kunne flytte endnu mere trafik over til cykler og vil – set med Dansk Cyklist Forbunds øjne – være samfundsøkonomisk fornuftig og til glæde for både virksomheder og arbejdstagere. Én kilometer metro koster 1 mia. kr. Tænk hvis der blev investeret 1 mia. kr. i Københavns cykelinfrastuktur. København som cykelby vil få et gevaldigt løft, og en øget cykeltrafik vil give store sundheds- og miljøgevinster.

Vi må tage Folketingets trafikordførere på ordet, når de siger, at trafikinvesteringerne skal foretages der, hvor den trafikøkonomiske effekt er størst.

Købehavn har et godt udgangspunkt, men ambitionsniveau må sættes op, og cyklisterne bør gives højere prioritet i forbindelse med den overordnede trafikplanlægning.

Pendlerruter et udviklingsområde
Dansk Cyklist Forbund skal foreslå, at investeringer i cykelruter og broer over havnen fremmes, samt at der iværksættes et arbejde med at styrke pendlerruter.

Formålet med pendlerruterne er at kunne cykle hurtigere og mere direkte fra hjem til arbejde. Mange er villige til at cykle længere end 5-10 km hver vej, hvis fremkommelighed, kørekomfort og sikkerhed er i orden.

Københavns miljø- og teknikborgmesteren har talt om cykelmotorveje og har som eksempel nævnt, at lyssignalerne på Nørrebrogade kan indrettes efter en kørehastighed på 18 km/time.

Vi må gøre opmærksom på, at der er ikke lyssignaler på motorveje. Borgmesterens forslag handler om grøn bølge for cyklister, hvilket kan være et udmærket tiltag. Pendlerne kører imidlertid med en forskellig hastighed, hvilket der kan tages højde for på en rigtig ”cykelmotorvej” med flere spor til hurtige og lidt langsommere cyklister.

Af direktør Jens Loft Rasmussen
Dansk Cyklist Forbund
Rømersgade 5
1362 København K
Mail: jlr@dcf.dk
Telefon: 3332 3121