Nyt fra Odense Cykelby

Cykelhjelmskampagne for voksne
Tællinger i Odense har vist, at blandt cyklister op til 14 år er det 90%, der anvender cykelhjelm. Fra 15 år og op er det 10%. Tallet er steget fra 1% 10 år tidligere, men der er stadig lang vej til f.eks. de 60-70% af cyklisterne i Stockholm, der anvender cykelhjelm.

Imidlertid er moralske angreb ikke noget, der fungerer for danske cyklister. Odense Cykelby valgte derfor at tage udgangspunkt i den store gruppe af cyklister, der hvert år har kontakt med skadestuen som følge af en ulykke – svarende til ca. 1.800 cyklister.

De fleste har kun fået småskader, men antagelsen var, at de var særlig motiverede for at overveje cykelhjelm. Derfor tilbyder Odense Cykelby 50% rabat på en cykelhjelm efter eget valg.

Tilbudet er personligt og ca. 1/4 af cyklisterne tager imod det.

Der er således tale om en meget direkte og enkel kampagne.

Skoleveje i Danmark – en artikelsamling
Odense Cykelby har netop udgivet et nyt hæfte, der består af 9 artikler.

Der gives en bred vifte af idéer til, hvordan man kan sikre børn på skolevejene, både i form af fysiske forbedringer og ved kampagnetiltag. Desuden belyses status for børns transportvaner og koblingen til sundhedseffekterne. Flere eksempler refererer til Odense, men det meste har en generel interesse i hele landet. Således kan de nye danske kommuner med fordel hente inspiration til, hvordan de fremover vil sikre børn i trafikken.

Lasermålinger af cykelstierne
I august 2005 startede Odense Cykelby et omfattende måleprogram, hvor 280 km cykelstier blev målt for ujævnheder.

Den lille målevogn kan ved hjælp af en laser nøjagtigt registrere hver eneste ujævnhed. Alle data behandles og lægges ind på digitale kort. På denne måde kan hver strækning klassificeres, og der kan laves en præcis rangordning over alle kommunens cykelstier.

Målingerne bruges til at prioritere de økonomiske midler, når der skal udvælges strækninger, som skal have en ny asfaltbelægning.

Med målebilen vil Odense Cykelby gerne demonstrere, at cyklisternes komfort er en vigtig faktor.

Cykelsimulator
Odense Cykelby har fået støtte fra EU’s Civitas ramme til at udvikle en form for cykelsimulator for børn. Princippet er, at skolebørn kan opleve en naturtro oplevelse på pc-skærmen i rollen som cyklist. Eleven vælger selv sin adfærd, således at øjenkontakt og opmærksomhed belønnes undervejs.

Produktionen foregår netop nu, hvor der filmes i gaderne i Odense. Der skal laves tilsvarende produktioner i Venedig, og der ses på mulighederne for at programmet via internettet kan gøres tilgængeligt for børn i hele Danmark.

Af Troels Andersen
Odense Kommune