2.6 milliarder til cyklister i Norge

“Det skal være trygt og attraktivt at cykle” er undertitlen på den nationale cykelstrategi i Norge. Strategien blev vedtaget i 2003 og i bestræbelserne på at nå målsætningen har den norske regering afsat 2.6 mia. kr. til cykelinvesteringer.

Vegdirektoratet i Norge står bag den nationale cykelstrategi, som skal indarbejdes som en del af forslaget til en national transportplan for perioden 2006-2015. Sosial- og helsedirektoratet, Kommunernes Sentralforbund og Syklisternes Landsforening har været samarbejdspartnere i projektet.

Mål for den nationale cykelstrategi
Målet med cykelstrategien er, at det skal blive mere trygt og mere attraktivt at være cyklist i Norge. Følgende delmål er formuleret i strategien:

  • Risikoen for at blive dræbt eller varigt skadet i vejtrafikulykker skal ikke være højere for en cyklist end for en bilist.
  • Andelen af cykeltrafik i norske “Cykelbyer” (byer som vælger at gøre en særlig indsats for cyklister) skal øges med 50%.
  • Cykeltrafikken i Norge skal udgøre mindst 8% af alle rejser.

I dag er risikoen for at blive alvorligt kvæstet eller dræbt i trafikken 3 gange så høj for en cyklist end den er for en bilist i forhold til antallet af kørte km.

Hvorfor satse på cykeltrafikken i Norge
Gennem de senere år er der blevet stadig mere fokus på helbredsgevinsten ved at cykle. Helseaspektet kan derfor siges at være den altovervejende motivation for satsningen. Norge er i færd med at blive en nation af overvægtige og som en kendt norsk idrætsforsker udtrykker det: “vi sidder på en tikkende helsebombe”.

En ny rolle for Statens Vegvesen
Statens Vegvesen har gennem den Nationale Transportplan 2006-2015 fået en ny rolle hvad angår cykeltrafikken. Statens Vegvesen skal “være initiativtagere for øget cykelbrug og formidle viden om cykling og cykelfremme til bl.a. Kommuner, Fylkeskommuner, Kollektivtrafiknæringen, arbejdsgivere og andre.

Satsning på cykling i byområder
Indsatsen i byområder og tættere bebyggede områder skal rettes hen mod planlægningen af et sammenhængende hovedrutenet for cyklister inklusiv tiltag til at forbedre cykelparkeringen. Som grundlag for dette har Statens Vegvesen lavet retningslinier for hvad der bør være statens ansvar for tilblivelsen af et sammenhængende cykelrutenet i byer med mere end 5.000 indbyggere.

Planlægningen af et sammenhængende vejnet for cyklister starter i praksis med cykelvejsinspektioner i de enkelte kommuner. Der udarbejdes rapporter og der gives gode råd til kommuner omkring den videre planlægning og for umiddelbare løsninger, der kan forbedre forholdene for cyklisterne.

Cykelbynetværket
Som en del af den nationale strategi blev det endvidere vedtaget, at der skulle etableres et netværk af norske byer, som vil satse på cykeltrafikken. Netværket blev startet op i 2004 og netværket har nu 50 medlemmer. Syklisternes Landsforening er sekretariat for netværket. Se mere på www.sykkelby.no

Der bliver holdt regnskab
Et system med et cykelregnskab vil blive udarbejdet for at kunne informere omkring status, erfaringer og om planlagte og gennemførte tiltag i forbindelse med strategien. Situationen er imidlertid at et cykelregnskab egner sig bedst til byer som allerede har gennemført mange tiltag og at andelen af cyklister er på et vist niveau.

Kun få norske byer kan på nuværende tidspunkt komme i denne kategori og her vil der virkelig blive gjort en indsats for at udvikle flere byer, så de kan bidrage til udarbejdelsen af et samlet cykelregnskab for den norske cykelstrategi.