148 millioner kroner til cyklister i Fredericia

Fredericia Kommune har lavet en cykelhandlingsplan. Listen over påtænkte projekter indeholder bl.a. millionprojekter som f.eks. en række nye cykelstier, projekter om bedre afmærkning, flere chikaner og elektroniske trafiktavler.

“Cyklen for alle” er titlen på Fredericia Kommune´s nye cykelhandlingsplan, hvor det overordnede mål er at øge cyklernes andel af den samlede transport til 25 % inden år 2012. Svarende til en stigning på godt 10 procentpoint over de kommende 7 år.

Cykelhandlingsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Frederica Kommune og Dansk Cyklist Forbund.

Cykling er vejen frem i Fredericia
Der er mange gode grunde til at sætte øget fokus på Fredericia som cykelby. Flere og flere får øjnene op for, at det på korte og mellemlange strækninger er oplagt at tage cyklen istedet for bilen.

I nogle af Danmarks største byer er det meget udbredt at cykle, hvor fremkommeligheden med andre transportmidler er ringe, men også i byer af Fredericia´s størrelse begynder cyklens andel af alle ture at bevæge sig i den rigtige retning. Cyklen benyttes i ca. 18 procent af alle ture og der cykles i gennemsnit 1,2 km pr. tur.

Fredericia Kommune har i en årrække gjort en stor indsats for at udbygge faciliteterne for cykeltrafikken og for at forbedre trafiksikkerheden, men betingelserne for fortsatte forbedringer og fastholdelse af den gunstige udvikling er, at der foretages en langsigtet og koordineret indsats på cyklistområdet og med vedtagelsen af Cykelhandlingsplanen er Fredericia kommet et vigtigt skridt nærmere i denne retning.

Handlingsplanen baner vejen frem for cyklisterne
Cykelhandlingsplanen samler trådene fra Kommunens øvrige planlægningsområder, men er samtidig en selvstændig plan med egne udgangspunkter og mål – nemlig at forbedre forholdene for den cyklende trafik og dermed få flere til at bruge cyklen som transportmiddel.

Planens centrale initiativ er udpegningen af et hovedrutenet. Hovedrutenettet klassificeres og vil blive brugt som grundlag for at gennemføre de enkelte elementer i handlingsplanen i en prioriteret rækkefølge inden for planens tidsperspektiv.

Udpegningen af et samlet klassificeret hovedrutenet er det centrale element i cykelhandlingsplanen for Fredericia.

Planen omfatter desuden strategier for cykelparkering, skiltning, drift og vedligeholdelse, trafiksikkerhed, fremkommelighed, skoleveje og kampagner.

Der har undervejs været afholdt et borgermøde og en offentlig høring, hvor planforslaget er blevet fremlagt til debat og hvor der er kommet er række gode og brugbare inputs til handlinsplanen.

Cykelhandlingsplanen kan rekvireres ved henvendelse til:

Fredericia Kommune
Teknik & Miljø
www.fredericia.dk