Ulykker med højresvingende lastbiler

I februar måned blev endnu en cyklist offer for en højresvingende lastbil – denne gang gik det ud over en kun 29-årig kvinde fra Amager. Uheldet adskiller sig ikke fra de 40 foregående dødsulykker i perioden 1999 – 2002, men det var dråben der endelig fik bægeret til at flyde over……..

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtalte kort efter ulykken, at nu skulle der gøres en indsats for at forhindre de frygtelige højresvingsulykker.

Den unge kvinde fra Amager blev det sjette offer i statistikken over dræbte cyklister under højresvingende lastbiler, siden de nye ekstra spejle på lastbilerne blev påbudt 1. oktober sidste år. I Holland betød et tilsvarende lovkrav om ekstra spejle på lastbiler, at antallet af dødsulykker faldt fra 22 i 2000 til 10 i 2003.

Så mange færre dræbte får vi ikke herhjemme, hvis der ikke kommer mere fokus på samspillet mellem lastbiler og bløde trafikanter. Den store forskel på Holland og Danmark er nemlig, at lovkravet i Holland umiddelbart blev fulgt op af en kampagne.

Men nu er der blevet taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. I en pressemeddelelse fra transport- og energiminister Flemming Hansen fremgår det;

Med henblik på at intensivere tiltagene for at forhindre højresvingsulykker med lastbiler, der ofte ender fatalt for cyklisterne, har involverede parter på et møde i Færdselsstyrelsen drøftet aktivitetsforslag og -muligheder.

Repræsentanter for blandt andet cyklister, chauffører, vognmænd, politiet, bilimportørerne, Færdselsstyrelsen og Transport- og Energiministeriet samt Rådet for Større Færdselssikkerhed er enige om at lave en fælles informationsindsats med følgende indhold:

  • Pjeceomspejlindstilling
  • Videofilm
  • Computersimulerede ulykker

Samt information rettet til såvel chauffører som cyklister på alle relevante institutioners hjemmesider.

Derudover har transport- og energiministeren bedt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker om at undersøge højresvingsulykker med lastbiler, og politiet har givet tilsagn om forstærket kontrolindsats på dette område.

-Vi har indført nye krav om flere spejle på lastbiler, men det har desværre ikke været nok til at forhindre de frygtelige højresvingsulykker, siger transport- og energiminister Flemming Hansen.

-Det er opmuntrende, at alle parter tager ansvaret alvorligt og er gået sammen om en fælles koordineret informationsindsats, der både er rettet mod cyklister og lastbilchauffører.

-Jeg er sikker på, at både cyklister og chauffører kan bidrage til, at disse ulykker ikke opstår.

-Jeg har bedt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker om at undersøge netop denne type ulykker, så vi kan få en langt bedre viden om, hvad der faktisk kan forhindre disse ulykker.

Her på redaktionen kan vi kun glæde os over dette initiativ og håber på at vi i nær fremtid kan få nedbragt antallet af disse meningsløse højresvingsulykker.