Det er sundt at investere i cykeltrafik

“Cykling motion, miljø og sundhed” er titlen på en ny rapport, der er udgivet af Økologisk Råd med støtte fra Sundhedsstyrelsen og Rockwool-fonden.

Rapporten ser på cykling fra en lang række forskellige synsvinkler. Den går i hidtil uset grad i dybden med de sundhedsaspekter, der ligger i motion og cykling, men ser også på luftforureningens indvirkning på cyklister, på sikkerhedsforhold, på infrastruktur og på, hvad der i grunden får folk til at cykle, herunder effekten af forskellige kampagner. Børns cykling er taget særskilt under behandling.

To kapitler er helliget samfundsøkonomiske analyser af sundhed og cykeltrafik. Ikke blot gennemgås en lang række udenlandske studier, der gennemføres også en selvstændig samfundsøkonomisk beregning af en øget satsning på gang og cykling.

Et kapitel og et omfattende bilag ser på cases fra udvalgte byer og regioner, hvor man har gjort noget særligt for cykeltrafik. Filosofien er, at det ikke er videnommulige foranstaltninger og kampagner, der mangler, hvorimod der søges et svar på, hvad der er afgørende for at finde et faktisk engagement i cykeltrafik.

Endelig tager et par kapitler sig af inden- og udenlandske målsætninger, og af hvad det offentlige faktisk gør for cykeltrafikken herhjemme.

Rapporten tager udgangspunkt i den moderne trussel mod sundheden: Inaktivitet. Der foreligger tungtvejende dokumentation for, at daglig motion forebygger en lang række sygdomme (forhøjet blodtryk, hjerte-kar sygdomme, diabetes 2 (gammelmands sukkersyge), knogleskørhed, bryst- og tyktarmskræft). Også overvægt kan bekæmpes med øget motion. Rapporten søger at undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt at skabe øget daglig motion ved cykling og gang. Svaret er ja, på mange punkter.

Luftforurening er således næppe en grund til ikke at cykle i byer, måske snarere tværtimod. Ulykker med cyklister kan bekæmpes, og mange steder har man præsteret både at få flere til at cykle og at få færre cyklistulykker. Der behøver altså ikke være en modsætning her. Når det handleromargumenter for at cykle er motion og velvære særdeles vigtigt for den enkelte. Og det giver velvære at cykle, viser undersøgelser.

Det er moderne at sætte penge på næsten alting, og det søger rapporten også at gøre. Et forsigtigt bud er, at sundhedseffekten ved at cykle er godt en krone pr. kilometer. Beløbet fordeler sig på besparelser i det offentliges behandlingsomkostninger til sygdom og på andre fordele, herunder sparet produktionstab ved sygefravær og sparede dødsfald.

Den eksisterende cykling – 1,8 mia. km. pr. år i følgeTU- svarer altså til 2 mia. kr. om året i sundhedsfordele. Det er faktisk en del, formentlig noget mere end penge-omsætningen i cykelbranchen, og langt mere end hvad der fra det offentlige side investeres i cykeltrafik.

Det er derfor nærliggende at spørge, om ikke det ville være en god forrentning for samfundet at investere mere i cykeltrafik. For at svare på det kaster rapporten sig ud i en samfundsøkonomisk analyse efter Trafikministeriets retningslinier. Og selv om der må gøres en række undtagelser undervejs – de nuværende manualer har simpelthen ikke taget højde for, at man kan transportere sig til fods eller på cykel – er svaret et klart og sikkert ja. Gjort op i kroner er de fordele, man kan hente ved at få flere til at gå og cykle, ganske betydelige. Ikke mindst sundheden giver et stort bidrag, men også gevinsterne hos de nuværende og nye brugere af cykel er betydelige.

Rapportens ni forskellige cases viser, at der kan være mange forskellige grunde til at man lokalt gør noget for cykeltrafikken.

Generelt set kan konkrete personer (ildsjæle) – det være sig embedsmænd eller politikere – gøre en stor forskel. Et folkeligt pres kan dog også ligge bag. Hyppigt har særlige støtteprogrammer eller fonde medvirket. Langsigtet planlægning indgår desuden ofte – gode resultater nås sjældent uden et langt, sejt træk. Og som argumenter for at fremme gang og cykling er på det seneste dels trængsel for biltrafikken og først og fremmest sundheden i høj grad kommet i spil.

Rapporten giver et solidt overblik over de mange områder, den dækker, og er illustreret med talrige grafer og tabeller. Den kan købes gennem Det Økologiske Råd for 100 kr. eller downloades gratis fra www.ecocouncil.dk.

Af Thomas Krag
Thomas Krag Mobility Advice