Komfortmålinger på cykelstier i Kbh.

Københavns Kommune for at øge cyklisternes komfort arbejdet med at få målesyste, som kan måle cyklisternes komfort. Der anvendes et hollandsk måleudstyr.

Københavns Kommune har som mål i Kommuneplan 2001 og cykelpolitikken 2002-12, at cyklen skal spille en central rolle i kommunens trafik. Der skal satses på at øge den samlede transportkvalitet for cyklisterne, forstået som sikkerhed og tryghed, rejsehastighed, sundhed, oplevelse og komfort.

Komforten på cykelstier er en af de væsentligste faktorer i den samlede rejseoplevelse for cyklisterne. Tidligere har tilsynet med cykelstierne foregået via visuelle tilsyn, hvor skader, slidlagets levetid mm. er blevet registeret. Denne form for tilsyn, gør det svært at bedømme komforten over en længere strækning, og tager kun højde for hvad der visuelt kan registreres.

For at få målt komforten over en længere strækning, har Vej & Park indkøbt et komfortometer. Komfortometeret er et instrument, der spændes fast bag på cyklens bagagebærer og måler de lodrette accelerationer cyklen bliver udsat for. Målingerne foregår ved ca. 20 km/t og på stækninger af 1-2 km. Målingerne bliver efterfølgende behandlet og kommer til udtryk som en komfortkarakter for den målte strækning.

Vej & Park vil gerne anvende en komfortkarakter efter følgende skala:

Komfort          Vurdering                  Oplevelse
karakter
1                         god og behagelig     Dejlig køresti
3                         brugbar                      Enkelte lapper og dæksler
kan mærkes
5                         ujævn                           Man lægger mærke til
ujævnhederne
9                         ubrugelig                   Vælger kørebanen

Ideen med objektive, repeterbare målinger er at styrke vedligeholdelsesplanlægningen og med tiden få et billede af udviklingen af cykelstibelægningernes komfort fra år til år.

Vej & Park har her i sommer/efteråret 2003 netop gennemført de første målinger på hele det københavnske cykelstinet. Databehandlingen er endnu ikke tilendebragt. Det er derfor ikke til at sige præcis hvor meget målingerne får indflydelse på vedligeholdelsesplanlægningen. Vi har dog store forventninger til resultatet.

Rasmus Geneser Andersen
Københavns Kommune
Vej & Park
raand@btf.kk.dk