10 år med nationale cykelruter konference

Den 24. november 2003 holder en heldags konference om de nationale cykelruter i anledningen af deres 10 års fødselsdag. Miljøministeren åbner konferencen.

I anledning af 10 året for de nationale cykelruter afholdes en konference. Formålet er at fokusere på den overordnede planlægning og koordinering af cykelrutenettene (europæiske, nationale og regionale) med henblik på at forholdene kan blive mere attraktive for feriecyklister og fritidscyklister.

Målgruppen for konferencen er medarbejderne i amter og større kommuner, staten (Skov- og Naturstyrelsen samt Vejdirektoratet) og turistorganisationerne (Danmarks Turistråd og de regionale turistudviklingsselskaber) samt repræsentanter for brugerne (Dansk Cyklist Forbund).

Efter at forskellige myndigheder igennem 10 år har taget mere eller mindre uafhængige initiativer, er der brug for en evaluering og diskussion af fremtidig koordinering og strategi. Konferencens formål er gensidig inspiration, koordinering af eksisterende ruteforløb samt udvikling af nye initiativer. Se program på www.ida.dk/moeder

Konferencen finder sted på Scandic Hotel Bygholm Park,
Schüttersvej 6 i Horsens. Den 24.11.2003 kl. 9.00-16.00

Deltagergebyr (kaffe, frokost m.v.) 425 kr.
Tilmelding: Vej- og Byplanforeningen, IDA. www.ida.dk/moeder
eller tlf. 33 18 48 18, mh@ida.dk