Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet

Et projekt i Aalborg støttet af Trafikpuljemidler har fået cykeltrafikken til at stige op til 20% på en rute efter etablering af cykelkorridor.

Projektets hovedformål har været at øge cyklisters andel af persontransportarbejdet og samtidig forbedre sikkerheden.

Projektet bestod dels af en kortlægning af cykeltrafikken samt ulykker med cyklister og dels af en cykelkorridor gennem Aalborg og Nørresundby, hvor der er blevet anlagt cykelstier. Desuden er der anlagt en 10 km lang alternativ cykelrute på mindre trafikerede veje. På en del af cykelruten har trafiktællinger vist en stigning i antallet af cyklister på 5-20% efter udbygningen af cykelstinettet.

Her ses stibroen over Lindholm Å

Samtidig blev ni virksomheder inddraget til at deltage i et forsøg med en firmacykelordning. Der har været stor interesse for projektet blandt virksomhederne og selv efter afslutningen er der blevet indkøbt flere firmacykler. En spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne på de deltagende virksomheder har vist, at 9% har ændret transportvaner som følge af projektet.