Odense Cykelby lever videre

Selv om den officielle 4-årige projektperiode er slut, vil Odense Kommune fortsætte en række cykelfremmende initiativer i de kommende år.

Flere af cykelkampagnerne fortsætter i regi af sikkerhedsfremmende initiativer. Endvidere vil kommunen via det nye EU-finansierede projekt Target 2 (www.eu-target.net) sætte en række nye initiativer i gang omkring børn, ældre og forskellige cykeltyper og -udstyr. Endvidere fortsætter hjemmesiden www.cykelby.dk foreløbig året ud.

Ta’ cyklen til bussen
Odense Cykelby har udvalgt 5 forskellige stoppesteder som led i et forsøg med bedre cykelparkering. Det skyldes, at potentialet for kombination af cyklen og bus langt fra er fuldt udnyttet endnu. Det er derfor nærliggende at antage, at bedre cykelparkering kan øge antallet af parkerede cykler og dermed også antallet af kunder i den kollektive trafik.

De 5 stoppesteder er valgt ud fra, at der er tale om buslinier, der kører over en længere strækning til eller fra bymidten.

Stoppestederne havde før projektet ingen eller for lidt cykelparkering. Der er nu etableret cykelparkering ved alle 5 stoppesteder, hvor der er monteret mulighed for
at fiksere cyklen til jorden med nogle fastmonterede wirere. Efter nogle måneder vil antallet af parkerede cykler blive sammenlignet med antallet fra før ændringen. Såfremt der er tale om positive gevinster, vil det på længere sigt kunne få konsekvenser for resten af kommunens ca. 800 stoppesteder.