Kantstriber er vejen frem for cyklister

Byrådet i Karlebo Kommune bevilgede i 2002 et ekstrabeløb til forbedringer af forholdene for kommunens cyklister. De enkle ændringer har lettet dagligdagen for mange cyklister i Karlebo.

Efter samråd med Dansk Cyklist Forbunds lokale repræsentant besluttede forvaltningen at forsyne to cykelstier med kantstriber. Det drejer sig Banestien mellem Kokkedal og Nivå (figur 1) og stien langs Gl. Strandvej i Nivå (figur 2).

Banestien er en knapt 3 km lang cykel- og gangsti, som forbinder de to byområder Kokkedal og Nivå – se figur 1. Stien følger vestsiden af Kystbanen, og den passerer langs ubeboede arealer på det meste af sit forløb.

Cykelstien er så smal, at to cyklister i fart knapt kan passere hinanden, og den er desuden dårligt oplyst. I mørke er det meget svært at cykle lige, fordi den mørke asfaltbelægning går ud i et med græsrabatten. Endnu vanskeligere bliver det, når det skarpe lys fra et lokomotiv blænder. Kantstriben blev lavet i den side af cykelstien, der vender væk fra gangstien

Kantstriberne blev lavet i efteråret, og vi har nu haft lejlighed til at teste dem igennem de mørke vintermåneder. For begge stiernes vedkommende opleves striberne som en klar forbedring. Især i tåget og usigtbart vejr giver de langt bedre mulighed for, at cyklisterne kan orientere sig.

Figur 1. Banestien mellem Kokkedal og Nivå