Grøn bølge for cyklister på Københavns vigtigste trafikvej

På H. C. Andersens Boulevard i Københavns centrum blev to store kryds ved Glyptoteket ombygget i sommeren 2002. Formålet var at opnå bedre sikkerhed, men fremkommeligheden for alle trafikanter skulle også tilgodeses.

Hver dag kører ca. 90.000 biler gennem krydset H. C. Andersens Boulevard / Stormgade / Tietgensgade. Hertil kommer ca. 38.000 cykler (hvis det ikke regner). Før ombygningen var krydset blandt de tre absolut mest uheldsbelastede i Københavns Kommune. Politiet har registreret fem personskadeuheld i gennemsnit pr. år i de seneste tre år. Et uhyggeligt højt tal, selv når den store trafikmængde tages i betragtning.

Nu skal man jo ikke slå sig til tåls med, at sådan må det nok være, når de store trafikmængder skal afvikles. Måske kunne ny teknik med trafikstyring af signalerne gøre en forbedring mulig. Nyanlæg af cykelstier i Tietgensgade og fremført cykelsti ved Tivolis hjørne på boulevarden var de aktuelle anledninger til at se på, om der også burde ændres ved selve krydset og signalreguleringen.

En typisk uheldssituation var uheld mellem venstresvingende biler og modkørende cykler. Når der som her er modkørende biler i tre baner at være opmærksom på, er det måske forståeligt at der ikke bliver så megen opmærksomhed tilbage hos den venstresvingende bilist. Det kan så gå ud over den modkørende cyklist i det meget fjerne venstre hjørne af den meget brede boulevard.

Den mest nærliggende løsning var bundet venstresving for biler, hvor konflikten med modkørende reguleres totalt af signalreguleringen med signaler med pilsymboler både i rødt, gult og grønt lys. Men det var ikke så let som det lyder, fordi der her er tale om to tætliggende kryds med i alt fire betydelige venstresving fra boulevarden. Flere faser i reguleringen giver kortere grøntid til den enkelte trafikstrøm, og det gælder også for cyklisterne. Vi ved jo, at cyklister er blandt vore skrappeste dommere til at vurdere, om ventetiden er rimelig. Og hvis signalerne ikke respekteres kan sikkerhedsgevinsten ved bundet venstresving hurtigt blive sat over styr.

Derfor indgik ønsket om grøn bølge for cyklister som et selvstændigt krav til projektet. Ved hjælp af trafikstyring og samordning der tilgodeser cyklister, er det heldigvis lykkedes at minimere cyklisternes stop, og vi kan konstatere god respekt for signalerne også blandt cyklister. Det giver begrundet håb om, at trafiksikkerheden i fremtiden vil blive væsentligt forbedret i de to kryds.

Af Lars Bo Frederiksen
Københavns Kommune