Ny afmærkning giver færre cykeluheld

Et let opfatteligt harlekinmønster i vigepligtsregulerede kryds giver færre cykeluheld. Det fremgår af notatet “Mere sikker på cykel i Randers” fra Danmarks TransportForskning.

Etablering af harlekinmønstre i kryds har medført en nedgang i uheldstallet for cyklister og knallertkørere på 40-45%. Det viser en før/efteruheldsevaluering fra Randers, skriver vejsektoren.dk.

I årene 1995-1997 blev fire nye typer af afmærkninger ved ca. 120 busstoppesteder, ca. 115 sideveje i vigepligtsregulerede kryds samt i 18 signalregulerede kryds etableret i Randers Kommune.

Evalueringen af uheld fra før og efter etableringen af afmærkningerne viser, at de etablerede harlekinmønstre og cykelfelter ved sideveje medførte et stort fald i uheld mellem venstresvingende bilister og ligeudkørende cyklister. Samtidig faldt antallet af uheld med cyklister, der kom cyklende ud fra sidevejene, med omkring to tredjedele.

Netop den sidste type af uheld er et af de mest alvorlige problemer for cyklisters sikkerhed i dagens Danmark. Det er derfor opmuntrende, at der nu er fundet et effektivt og billigt tiltag til løsning af dette problem.