Forsøg med gadespejle i Odense

Med støtte fra Trafikministeriet gennemfører Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Odense Kommune og Daresco A/S et forsøg med opstilling af gadespejle i fire udvalgte kryds i Odense. Forsøget forventes gennemført i foråret 2003.

Forsøg med gadespejle
Ganske almindelige gadespejle opsat i signalregulerede kryds skal fremover sikre, at lastbilchauffører fra deres plads bag rattet har det nødvendige udsyn til cykelstien og kan tage bestik af situationen, inden de går i gang med et højresving.

Højresvingende lastbiler kombineret med ligeudkørende cyklister i vejkryds med fremført cykelsti er den cocktail, der indebærer nogle af de mest risikofyldte situationer i trafikken. Herom taler ulykkestal fra mange påkørsler med svært tilskadekomne og dræbte gennem de seneste år deres tydelige sprog.

Desværre har diverse tiltag, herunder lovinitiativer med bl.a. krav om bedre sidespejle på lastbiler, ikke haft den forventede positive effekt på antallet af denne type trafikulykker – tværtimod. De samlede ulykkestal for hele 2002 forelå ikke ved nyhedsbrevets deadline. Men ulykkesopgørelsen fra de første tre kvartaler af året viser, at der i denne periode skete 45 ulykker med personskade, hvoraf de fire var med dødelig udgang.

Sammenlignes situationen med ulykkestal for de to foregående hele år, er der al mulig grund til at forvente en forøgelse, når også resultatet fra fjerde kvartal af 2002 om kort tid dukker op. En sådan udvikling er selvsagt langtfra opmuntrende.

Inspiration fra ny uheldsundersøgelse
Der foreligger allerede en god portion viden om højresvingsulykker i vejkryds med lastbiler og cyklister som aktører. Senest har Dansk Cyklist Forbund bidraget med en uheldsanalyse foretaget af trafikingeniør Pablo Celis. Undersøgelsen omfattede en gennemgang af 30 uheld bl.a. via interviews med trafikofre. Et hovedresultat er, at over tre fjerdedele af ulykkerne er sket i firebenede signalregulerede kryds med fremført cykelsti.

Samtidig fremgår det, som en væsentlig pointe i undersøgelsen, at cyklisternes placering på cykelstien mellem lastbilens inderside og fortovskanten forringer chaufførens orienteringsmuligheder via nærzonespejlet.

Det er bl.a. erfaringerne fra den nylig afsluttede uheldsundersøgelse, der har fået Pablo Celis ind i konstruktive overvejelser om, at opsætning af almindelige gadespejle i signalregulerede kryds med fremført cykelsti vil kunne give lastbilchauffører et fuldt udsyn til cykelstien. Og specielt til den del, som sidespejlenes “blinde” vinkler forhindrer.

Pilotprojekt
Ifølge Pablo Celis ventes resultater af pilotprojektet klar i løbet af foråret. I første fase af projektet opsættes et enkelt gadespejl i et signalreguleret kryds med fremført cykelsti. Prøveopstillingen har til formål at belyse, hvilken type spejl der giver chaufføreren det bedste indtryk at cyklisternes hastighed og sande position.

Første fase af projektet evalueres gennem interviews med lastbilchauffører. Endvidere skal prøveopstilligen tilvejebringe erfaringer med eventuelle eksterne gener på spejlet såsom spejlning fra signaler, sol og billygter.

Efterfølgende vil der i projektets fase 2 blive opsat gadespejle i fire udvalgte signalregulerede kryds. Evalueringen efter prøveperioden foretages af uvildige eksperter. Det sker på baggrund af videoregistrering af lastbilernes og cyklisternes adfærd og køremåde henholdsvis før og efter opsætning af gadespejlene.

Der er ikke på nuværende tidspunkt klare retningslinjer for foranstaltninger til bekæmpelse af højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister. Derfor lægges der med gadespejlsprojektet op til, at erfaringer herfra kan blive et vigtigt grundlag for Vejdirektoratets vejregelforberedende arbejde.

Det er klart, at resultaterne fra undersøgelsen efter evalueringen bliver afgørende for, om gadespejle i kryds er en foranstaltning, der mere bredt skal satses på i den forebyggende indsats mod højresvingsulykker. Jeg ser positivt på mulighederne, og der er ikke tvivl om, at det vil være en utrolig hjælp til chaufførerne. Det er ingen hemmelighed, at chaufførerne er i en yderst vanskelig situation netop på grund af de påviseligt “blinde” vinkler, som bilens spejle ikke dækker. Her bør vi gøre noget, siger Pablo Celis.

Af Kai Thygesen
ChaufførNyt